Sökning: "malin berggren"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden malin berggren.

 1. 1. Konstruktioner av normalitet och avvikelser : -En kvalitativ studie om delaktighetsfrämjande arbete i en förskolekontext

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Malin Ordenes Berggren; Anna Ekdahl; [2018]
  Nyckelord :avvikande beteende; förskola; personal; delaktighet; gemenskap;

  Sammanfattning : Människans synsätt att se på andra människor hänger ihop med de värderingar och formella strukturer som existerar i dagens samhälle. De val människan gör genom att kategorisera barn genom sociala konstruktioner är kopplat till de värderingar och strukturer som finns i samhället. LÄS MER

 2. 2. #ÄRGRÄNSENNÅDD? En kvalitativ studie om smygreklam i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Madeleine Berggren; Sara Petrovic; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractExamensarbete: 15 hpKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: VT17Handledare: Marie GrusellKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 42 sidorAntal ord: 16 681 ordNyckelord:Sociala medier, reklam, smygreklam, marknadsföringslagen.Syfte: Studien syftar till att få en djupare förståelse för mottagarnas syn och uppfattningkring smygreklamen som finns i sociala medier. LÄS MER

 3. 3. När hjärtat slutat slå : patientens upplevelse att överleva ett hjärtstopp. En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Malin Berggren; Johanna Berglund; [2017]
  Nyckelord :Cardiac arrest; experience; ICD; patient; survivor; Hjärtstopp; ICD; patient; upplevelse; överlevare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att drabbas av hjärtstopp kan upplevas som en dramatisk händelse som påverkar både hälsan och livsvärlden. Alla patienter innehar ett existentiellt sammanhang som påverkar hälsan, livet och patienten själv. LÄS MER

 4. 4. En analys av vilka utmaningar som finns för kompositmaterial inom flygindustrin

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Berggren Veronica; Gunnarsson Malin; [2017]
  Nyckelord :komposit; flygindustrin; flyg; underhåll; framtida utmaningar; analys; material; aluminium;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Inom flygindustrin blir komposit allt vanligare, framförallt på primära strukturdelar. Syftet med arbetet har varit att få en bild av de problem och utmaningar som finns för kompositer inom flygindustrin idag. LÄS MER

 5. 5. Man kan ju inte vara ensam: : En kvalitativ studie om våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Malin Berggren; Maria Lundgren; [2017]
  Nyckelord :Violence in close relationship; victims of violence; violence; community efforts; våld i nära relation; våldsoffer; våldsutövare; samhällsinsatser;

  Sammanfattning : Våld i nära relation förekommer i alla samhällsklasser. Syftet med studien var att få fördjupad kunskap kring olika samhällsinstansers arbete i närområdet kring våldsutövare och våldsutsatta i våld i nära relation, samt hur de arbetar med att minska våldet. LÄS MER