Sökning: "malin fredriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden malin fredriksson.

 1. 1. Fritidslärarens metoder för att främja sociala relationer bland elever i fritidshemmet : “En del av fritidslärarens profession”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Mårhammar; Nina Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :elever; fritidshem; fritidslärare; inkludering; metoder; sociala relationer; utanförskap;

  Sammanfattning : Inom fritidshemmet finns det elever som hamnar utanför den sociala gemenskapen. Detta utanförskap medför att dessa elever löper större risk att må både fysiskt och psykiskt dåligt (Juvonen, Lessard, Rastogi, Schacter & Sayre Smiths, 2019). LÄS MER

 2. 2. Chefers förutsättningar till stressförebyggande arbete : En intervjustudie i kommunal verksamhet

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Malin Fredriksson; [2019]
  Nyckelord :Första linjens chefer; stressprevention; psykosocialt säkerhetsklimat;

  Sammanfattning : Abstract Fredriksson Malin (2019). Managers requirements for stress prevention - a qualitative study in municipal context. Project work in Health at work 15 credits, University of Gävle.  Stress is an increasing problem in Sweden and municipal organizations are workplaces where it´s common. LÄS MER

 3. 3. Två sidor av ett spelmynt : En studie om attityden kring spel om pengar inom lagidrott i Värmland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Malin Fredriksson; Madelene Rone; [2019]
  Nyckelord :Attityd till spel om pengar; lagidrott; könsskillnader; sponsring; spelproblem;

  Sammanfattning : Idag livnär spelindustrin Sveriges största folkrörelse - idrotten som är en hälsofrämjande arena. Samtidigt har spel om pengar kommit att bli mer uppmärksammat under de senaste åren som ett växande individ- och samhällsproblem. LÄS MER

 4. 4. Utmaningar vid implementation av robotic process automation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Desireé Fredriksson; Malin Reuterwall; [2019]
  Nyckelord :RPA;

  Sammanfattning : Automation of work processes has become an important part of increasing business competitiveness, efficiency and quality. One type of technology used for this is Robotic Process Automation (RPA). It is a relatively new technology that, through a defined workflow, performs the tasks instead of a human being. LÄS MER

 5. 5. Unik, precis som alla andra En studie av svenska kommuners arbete med att legitimera och särskilja sig i sin rekryteringskommunikation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elin Adermalm; Fanny Wetterdal; [2018-02-12]
  Nyckelord :Kommunikation; rekryteringskommunikation; kommuner; rekrytering; legitimitet; särskiljning;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: HT17Handledare: Magnus FredrikssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 43 sidorAntal ord: 16 104 ord exklusive bilagorSyfte: Syftet är att undersöka hur rekryteringskommunikation hos svenska kommunerkommer till uttryck. Detta satt i relation till det dilemma som uppstår mellan kraven på likhet som institutionella ramar ställer, och de fördelar som kan uppnås genom att framstå som en unik arbetsgivare. LÄS MER