Sökning: "malin jansson uppsala"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden malin jansson uppsala.

 1. 1. Prekonceptionell hälsa och vård ur barnmorskans perspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Johanna Jansson; Malin Engström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Förekomsten av peroperativt överfylld urinblåsa

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Malin Hemmingsson; Ana Jansson; [2018]
  Nyckelord :Postoperativ urinretention; anestesi; överfylld urinblåsa; ultraljudsundersökning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urinretention och överfylld blåsa är vanliga komplikationer i samband med operation och anestesi. Överfylld blåsa kan orsaka permanenta skador på blåsmuskeln och stort lidande hos den drabbade. LÄS MER

 3. 3. "Nej, nej, mina. Bara mina leksaker" : En intervju- och observationsstudie om konflikter och konflikthanteringsstrategier hos förskollärare och de yngre barnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Andersson; Therece Jansson; [2017]
  Nyckelord :konflikt; konflikthanteringsstrategi; yngre barn; förskollärare;

  Sammanfattning : Vår studie bygger på barnobservationer och kvalitativa intervjuer med förskollärare. Syftet är att undersöka konflikter som kan uppstå i samband med de yngre barnens fria lek på förskolan, samt att ta reda på vilka konflikthanteringsstrategier förskollärare och barnen använder sig av när konflikter uppstår mellan de yngre barnen som är i åldrarna 1-3 år. LÄS MER

 4. 4. Kaizen i praktiken inom Primärvården

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Malin Jansson; [2012]
  Nyckelord :Kaizen; lean; 5S; dokumentation; beslut; förbättringsarbete.;

  Sammanfattning : The aim of the study was to support the ongoing kaizen work at a medical centre. Two main topics have been addressed in this study:• Find a solution to ensure that the kaizen decisions are followed and will get a strong grip in the organisation. LÄS MER

 5. 5. Medieanvändning för individer som nätdejtar : en kvalitativ undersökning om mediernas roll i olika faser iinteraktionen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Malin Jansson; [2010]
  Nyckelord :Online dating; social penetration; process of getting to know eachother; communication. Mediaded Communication; face to face communication.;

  Sammanfattning : AbstractTitle: How does people that meet online communicate? -An qualitativestudy of the media use for individuals that date online.Number of pages: 34Autohor: Malin JanssonTutor: Amelie HössjerCourse: Media and Communication Studies CPeriod: Spring term, January 2010University: Informatics and Media, Media and Communication ScienceUppsala UniversityPurpose/Aim: The aim of this essay is to see if mediea use changesthrogh time in a relationship between individuals that have metonline. LÄS MER