Sökning: "malin lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden malin lindgren.

 1. 1. Högläsning och boksamtalets betydelse : Förskollärares tillvägagångssätt för att stimulera barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Angelica Lindgren; Malin Evertsson; [2020]
  Nyckelord :Högläsning; boksamtal; förskola; samspel; språkutveckling; kommunikation;

  Sammanfattning : Det här examensarbetets kunskapsområde är högläsning och boksamtal. Syftet är att öka kunskapen om hur förskollärare använder sig av högläsning och boksamtal i verksamheten för att främja språkutvecklingen hos barn. LÄS MER

 2. 2. Hur personer med avancerad cancer upplever möjligheter och hinder i vardagliga aktiviteter : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Malin Lindgren; Emma Mark; [2020]
  Nyckelord :arbetsterapi; avancerad cancer; vardagliga aktiviteter; aktivitetsanpassning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa och beskriva hur personer med avancerad cancer upplever möjligheter och hinder i vardagliga aktiviteter. Metod: Studien genomfördes i form av en litteraturöversikt för att skapa överblick över forskningsområdet. LÄS MER

 3. 3. ESG and Economics Performances - From a shareholder and a stakeholder perspective in Sweden and Norway

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Malin Setterström; Sara Sköldberg Lindgren; [2019-07-11]
  Nyckelord :Sustainability; ESG score; Stock Return; Return on Assets; Shareholder Theory; Stakeholder Theory; OMX30; OBX;

  Sammanfattning : ESG and Economics Performances - From a shareholder and a stakeholder perspective in Sweden and Norway.... LÄS MER

 4. 4. Vi på Saltkråkan ur ett genusperspektiv -En karaktärsanalys av könsroller i Astrid Lindgrens Vi på Saltkråkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Fanny Englöv; [2019]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Vi på Saltkråkan; genus; manliga och kvinnliga egenskaper; könsmönster;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar Astrid Lindgrens roman Vi på Saltkråkan (1964), det enda av Lindgrens alla verk som till en början skrevs som manus till TV-serien innan den publicerades som bok. Syftet med denna uppsats är att analysera Lindgrens verk utifrån ett genusperspektiv. LÄS MER

 5. 5. ”Betalt samarbete med…” : En studie om attityder och åsikter till Instagrams annonseringspolicy och ekonomiskt kompenserade inlägg publicerade av influencers

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sandra Ivarsson; Malin Lindgren; [2018]
  Nyckelord :Annonseringspolicy; Attityder; “Betalat samarbete med…”; Individsponsring; Influencer marketing; Influencers; Inlägg; Innehåll; Instagram; Matchning; Reklam; Sponsrat; Transparens; Åsikter;

  Sammanfattning : Influencer marketing is an effective method, rather than traditional advertising strategy, due to that the method is perceived more authentic and trustworthy. During autumn 2017 the social media platform Instagram introduced an advertising policy to distinguish personal opinions and advertising – due to this advertising is more visible than ever before on the social media platform. LÄS MER