Sökning: "malin lundström"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden malin lundström.

 1. 1. Fysisk aktivitetsnivå hos äldre i Luleå kommun : En tvärsnittsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Skalstad Malin; Lundström Lisa; [2022]
  Nyckelord :Fysioterapi; Fysisk aktivitet; IPAQ; Träning;

  Sammanfattning : Introduktion: Fysisk aktivitet har stor betydelse för ett hälsosamt åldrande genom dess hälsofrämjande effekter. För äldre individer rekommenderas minst 150 minuters fysisk aktivitet per vecka. En inaktiv livsstil ökar risken för flertalet sjukdomar och funktionsnedsättande åkommor, vilket fysisk aktivitet minskar risken för. LÄS MER

 2. 2. En destination - ett enhetligt varumärke : En studie om hur aktörer i Kalmar samarbetar för att skapa ett enhetligt destinationsvarumärke

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Amber Askling Bjurgert; Malin Eliasson; Moa Lundström; [2019]
  Nyckelord :Destination management organisation; DMO-leadership networks; branding; destination image; brand identity; destination marketing; experiencescape; multi-actorperpsective; cooperation.; Destination management organisation; DMO-ledarskapsnätverk; branding; destination image; brand identity; destinationsmarknadsföring; experiencescape; multi-aktörsperspektiv; samarbete.;

  Sammanfattning : Skapandet av en destinations image och varumärke är idag en effektiv positioneringsstrategi. Destinationer lägger fokus på att skapa en attraktiv destination och därmed leverera ett värde till besökaren. LÄS MER

 3. 3. Normalvärden och F-waves vid registrering på tibialis anterior vid undersökning av peroneus communis med elektroneurografi

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Malin Lundström; [2019]
  Nyckelord :Peroneus communis; Tibialis anterior; Extensor digitorum brevis; Entrapment neuropathy; Normal values; F-waves; Peroneus communis; Tibialis anterior; Extensor digitorum brevis; Tillklämningsneuropati; Normalvärden; F-waves;

  Sammanfattning : För att undersöka misstänkt tillklämningsneuropati i peroneus communis (PC) används elektroneurografi, där elektrisk stimulering möjliggör undersökning av nervledningshastigheter, svarsamplitud och överledningstid. Vid opålitlig registrering på extensor digitorium brevis (EDB), görs registreringen på tibialis anterior (TA). LÄS MER

 4. 4. Analys av blixtnedslag som antändningskälla för skogsbränder sommaren 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Elin Flodin; Arvid Backlund; Christian Lundström; Fredrik Wigertz; Malin Bergstrand; Matilda Ahlström; Therese Ölwing; [2019]
  Nyckelord :Blixtar; skogsbränder;

  Sammanfattning : Denna studie har genomförts på uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Syftet var att identifiera och analysera blixtnedslag som antändningskälla för skogsbränder med hjälp av data från sommaren 2018 i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Företagshemligheter : En jämförande studie mellan gällande rätt och kommande lagstiftning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Malin Johansson; Karolina Lundström; [2018]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Företagshemligheter;

  Sammanfattning : Sedan lag om skydd för företagshemligheter (FHL) trädde i kraft har företagandets förutsättningar förändrats på flera sätt. Företag utsätts i ökande utsträckning för angrepp på deras företagshemlig­heter. LÄS MER