Sökning: "malin norling"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden malin norling.

 1. 1. Fragmentary displacement of spatial relations : A spatial investigation based on experienced values of the existing environment

  Master-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Malin Norling; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ett teknikdidaktiskt arbetsmaterial : Framtaget för förskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Annazara Norling; Malin Öhlander; [2018]
  Nyckelord :Didaktik; Lärande; Pedagog; Teknik; Undervisning;

  Sammanfattning : Vårt examensarbete har bestått i att utforma ett teknikdidaktiskt arbetsmaterial för användning inom förskolans verksamhet. Arbetsmaterialet består av uppdragskort med aktiviteter för barnen att utföra. LÄS MER

 3. 3. Mellan Hantverk och Outsourcing : Utmaningar vid inköp av litteratur på andra språk än svenska och engelska vid svenska folkbibliotek

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Alexander Edkvist; Malin Norling; [2017]
  Nyckelord :collection development; Förvärv; bibliotek ; mångspråk; folkbibliotek; medieförsörjning;

  Sammanfattning : Between craftsmanship and outsourcing - challenges in purchasing literature in languages other than Swedish and English at Swedish public libraries. This paper examines how ten librarians working in Swedish public libraries perceive challenges connected to the acquisition of books in languages other than Swedish and English. LÄS MER

 4. 4. Bidding strategies in the Swedish housing market

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Malin Norling; Sofia Hjulfors; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report focuses on an introduction of game theoretical models and how they can be applied in the Swedish housing market. Game theory is a study of mathematical models of human conflicts and cooperation between rational decision makers within a competitive situation. There are several different strategies that a player can use. LÄS MER

 5. 5. Kamratbedömning : – en kvalitativ studie om hur elever och lärare på en skola inom SPSM uppfattar dess möjligheter och begränsningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Tina Hillerdal; Malin Norling; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER