Sökning: "mall kravspecifikation"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden mall kravspecifikation.

 1. 1. Resursplanering : Visualisering av resursplanering för tillverkande företag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Rosendahl Josefin; [2019]
  Nyckelord :Högskoleingenjör Teknisk Design; Produktionsdesign; Kartläggning; Schemaläggning av produktion; Produktionsplanering; Resurser; Resursplanering; Tillverkning; Montering; Arbetsbelastning; Kapacitet; Affärssystem; Lager; Hållbar Utveckling;

  Sammanfattning : Detta arbete är utfört hos Hellgrens Lastvagnsservice i Skellefteå. Företaget tillverkar mest flisvagnar och påbyggnationer för flisbilar. Produkterna är relativt komplexa och består av många olika delmoment och produkter. I detta arbete kommer fokus ligga på en specifik kundorder vid skapande av en resursplanering. LÄS MER

 2. 2. Instruktionsfilm i undervisning : Utformningen av en mall för ett grafiskt användargränssnitt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Rebecka Green; [2018]
  Nyckelord :Video tutorial; Instruktionsfilm; Grafiskt gränssnitt; Grafisk design; Grafiska element;

  Sammanfattning : Instruktionsfilmer är ett vanligt inslag i undervisningen. Somliga instruktionsfilmsproducenter gör en enkel skärminspelning medan andra lägger till grafiska element för att locka användarnas uppmärksamhet till specifika delar av skärmen. Idag saknas riktlinjer över hur en instruktionsfilm bör presenteras. LÄS MER

 3. 3. Förbättring av interna projektöverlämningar : Framtagning av rutiner samt upprättande av en enhetlig arbetsmodell

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Susanna Ernebro; [2016]
  Nyckelord :improvement; internal; project; handover; design; process; documentation; product; development; implementation; procedures; company; projekt; interna; projektöverlämning; rutiner; enhetlig; effektivisera; arbetsmodell; designprocess; design; tjänstedesign; dokumentation; företag; kvalitetssäkra; produktutveckling; implementering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts under vårterminen 2016 för högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet. Stora delar av arbetet har utförts hos uppdragsgivaren Emerson Process Management AB i Karlstad. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av stödverktyg och kravspecifikationsmall : Mot en mer effektiv och kundcentrerad maskinkonstruktion

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

  Författare :Teresa Johansson Lopez; [2015]
  Nyckelord :Requirements specifikation; product development; support tool; template; kravspecifikation; mall; stödverktyg; kravspecfikationsmall; krav; kravsättning; produktutveckling; konstruktion; maskin; produktutvecklingsprocess; effektivisera; kundcentrerad;

  Sammanfattning : The project has been implemented as a degree of Bachelor of Science in Innovation and Design at the Faculty of Health, Science and Technology at the University of Karlstad in the spring of 2015. Most of the work has been performed on Valmet's engineering department for the wet end at Lamberget where interviews and observations have been made in order to develop a digital support tool and a requirement specification template in Excel. LÄS MER

 5. 5. Energy-Efficient Flash Memory Management in Embedded Systems

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Odysseus Makridis; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In today’s embedded systems there is a growing need for energy efficient solutions as applications and hardware are growing in power consumption levels. That is why GEODES was initiated, a project where several companies and universities hold as main objective to develop power efficient solutions in embedded software. LÄS MER