Sökning: "mallar -litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade orden mallar -litteraturstudie.

 1. 1. Healthcare on the High Seas : A telemedical perspective on quality

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Hugh Lars Haakon Storlien; Anton Davis Halldin; [2020]
  Nyckelord :Telemedicine; telemedical; TMAS; maritime healthcare; seafaring; health care; shipping; medical equipment; video consultation;

  Sammanfattning : The Telemedical Assistance Service (TMAS) plays a vital role in medical care at sea by linking the medically responsible officers (MROs) on board with onshore physicians. This project aims to investigate telemedical providers’ perceptions of maritime health care quality today, as well as future potential improvements in this field. LÄS MER

 2. 2. Dashboard design and its relation to KPIs : A qualitative case study on a software company

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Christopher Berglund; Amar Tenic; [2020]
  Nyckelord :Digital dashboard; data visualization; key performance indicator KPI ; metrics; HR and Payroll systems;

  Sammanfattning : Monitoring key performance indicators (KPI) give practitioners immersive experience that is priceless when it comes to decision making and performance-enhancing in software companies. Used together with different tools that enable visualization of KPIs, users obtain big advantages that enable quick troubleshooting and detections of errors that could emerge in a product or a system. LÄS MER

 3. 3. Patienters uppfattningar om ronder vid sängkanten : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Kristina Nordbäck Lee; Laura Lehmuskoski; [2020]
  Nyckelord :Bedside-rounds; patient-centered care; patient-perspective; interprofessional teamwork; Rond; patientnära; personcentrerad vård; patientperspektiv; interprofessionellt arbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientdelaktighet är ett koncept som myntades i vårdlitteraturen under 1960-talet. Detta är en betydande faktor i en av sjuksköterskans kärnkompetenser: personcentrerad vård. Ett arbetssätt som inom aktuell forskning har argumenteras eventuellt kunna främja detta är ronder vid sängkanten. LÄS MER

 4. 4. Mellan mallar och magkänslor : Rekryterares praktiska yrkeskunskaper

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fanny Schildt; Iris Lindholm; [2020]
  Nyckelord :Anställningsintervjuer; Yrkeskunskap; Rekrytering; Berättelseanalys;

  Sammanfattning : This essay is about practical professional knowledge among recruiters in Swedish staffing companies. The purpose is to contribute to a better understanding of practical professional knowledge in the job interview and in the assessment of candidates. LÄS MER

 5. 5. Språkets väg till delaktighet och distans i socialt arbete

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Pernilla Lindgren; [2020]
  Nyckelord :language; participation; distance; social work; documentation; språk; delaktighet; distans; socialt arbete; dokumentation;

  Sammanfattning : Denna vetenskapliga essä, som utgår från det personliga med två inledande gestaltningar, undersöker språket i socialt arbete och vilken betydelse ett enkelt och begripligt språk har för klienters delaktighet. Essän undersöker faktorer som kan försvåra för socialarbetaren att vara enkel i sitt språk. LÄS MER