Sökning: "mallar -litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade orden mallar -litteraturstudie.

 1. 1. Samordning av konsulter i projekteringsfasen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Josefine Olsson; [2019]
  Nyckelord :Kvalitetsbristkostnad; Samordning; Erfarenhetsåterföring; Projekteringsfas; Effektivisering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka möjliga situationer där kvalitetsbristkostnader uppkommer och de former av samordning som kan användas för konsulter i projekteringsfasen. Detta för att möjliggöra slutsatser kring hur ett projekts samordning av konsulter bör utformas för att minimera kvalitetsbristkostnader i projekteringsfasen. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsmäklarens personliga ansvar. - I relation till mäklarföretagets möjliga framtida ansvar.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mickaela Fredriksson; Julia Nyman; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsmäklarens personliga ansvar; Mäklarföretag; Mäklarföretagets ansvar; Mallar;

  Sammanfattning : Fastigheter motsvarar enorma värden och osäkerheten kring denna viktiga affär leder till att fastighetsmäklaren har en viktig betydelse i processen. En fastighetsmäklare anlitas för ett personligt uppdrag av kunden. Fastighetsmäklaren är personligt ansvarig för att uppdraget utförs på ett korrekt och professionellt sätt. LÄS MER

 3. 3. System Configuration in Design Automation

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Sólrún Traustadóttir; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Some companies have managed to gain an advantage in today’s increasingly competitive market by utilizing product configuration software. However, many companies in the industrial manufacturing industry offer systems of configurable products and wish to be able to configure the products both individually and together as a system. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskors sätt att genomföra inskrivningsbesöken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Anna-Carin Forsman; [2019]
  Nyckelord :Booking interview; expecting parents; midwife; pregnancy; professional support; Barnmorska; blivande föräldrar; graviditet; inskrivningsbesök; professionellt stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskor bör eftersträva en god vårdrelation för att överbrygga den sårbarhet och osäkerhet graviditeten skapar. Inskrivningsbesöken vid graviditet är omfattande, det är mycket information som ska hanteras, vilket försvårar möjligheten till en god vårdrelation. LÄS MER

 5. 5. Blev det som planerat? : uppföljning och utvärdering som kommunalt planeringsverktyg för att uppnå sociala aspekter i stadsbyggnadsprojekt

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emilia Börjesson Skölling; Louise Ragnå; [2019]
  Nyckelord :uppföljning; utvärdering; sociala aspekter; social hållbarhet; kommunal planering; stadsbyggnadsprojekt; stadsutveckling;

  Sammanfattning : Dagens planering påverkar samhällen och människor i stor utsträckning under lång tid framöver där de visioner och mål som inledningsvis tas fram sätter ramar för det som byggs. Visioner och mål som tas fram skiljer sig dock ofta åt från det faktiska resultatet i den fysiska miljön, inte minst när det kommer till sociala aspekter i den byggda miljön. LÄS MER