Sökning: "mallar i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden mallar i förskolan.

 1. 1. Dokumentation eller pedagogisk dokumentation? : En kvalitativ studie om skillnader mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anna Olsson; Sandra Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Dokumentation; Pedagogisk dokumentation; Förskola; Positionering;

  Sammanfattning : Det valda ämnet som undersöks i denna examensuppsats är dokumentation och pedagogisk dokumentation. Det övergripande syftet med studien är att få ökad kunskap om hur förskol-lärare förhåller sig till skillnader mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation. LÄS MER

 2. 2. Att våga, vilja och kunna; mimesis och känslan av ett själv : en vetenskaplig essä om att stödja barns bildskapande utveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Helena Åhlfeldt; [2018]
  Nyckelord :preschool; self esteem; mimesis; image creation; self efficacy; förskola; självkänsla; mimesis; bildskapande; self efficacy;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om hur jag utifrån två självupplevda berättelser ur förskolans verksamhet bättre kan förstå barns känsla av ett själv och vilken roll den spelar vid deras utvecklande av bildskapande i förskolan. Jag får genom den essäistiska processen syn på vad det är det jag upplever som dilemma i mina två inledande berättelser. LÄS MER

 3. 3. Att följa och dokumentera varje barns förändrade kunnande i förskolan. : En intervjustudie där förskollärare beskriver det systematiska och kontinuerliga dokumentationsarbetet med fokus på varje barns förändrade kunnande.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Annika Ståhl; Jenny Linell; [2017]
  Nyckelord :förskola; förändrat kunnande; lärande; dokumentation; bedömning;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Annika Ståhl & Jenny Linell ATT FÖLJA OCH DOKUMENTERA VARJE BARNS FÖRÄNDRADE KUNNANDE I FÖRSKOLAN. En intervjustudie där förskollärare beskriver det systematiska och kontinuerliga dokumentationsarbetet med fokus på varje barns förändrade kunnande. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares dokumentationsarbete i den dagliga verksamheten : En kvalitativ intervjustudie med sju förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Annika Rehle; Erik Jansson; [2012]
  Nyckelord :Documentation; pedagogical documentation; preschool; preschool development; Dokumentation; förskola; förskolans verksamhetsutveckling; pedagogisk dokumentation;

  Sammanfattning : Examensarbetet handlar om på vilka sätt sju förskollärare dokumenterar barns lärprocesser i den dagliga verksamheten, för att främja en fortsatt verksamhetsutveckling. Kvalitativa intervjuer har använts som metod för att undersöka på vilka sätt förskollärare säger att de dokumenterar i den dagliga verksamheten samt på vilka vis de anser att dokumentationsarbetet påverkar utvecklingen av verksamheten. LÄS MER

 5. 5. ”Man är nöjd med vad man har sagt” : En undersökning av förskollärares erfarenheter kring utvecklingssamtal i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Anni Körkkö Arvidsson; Marie Nilsson; [2012]
  Nyckelord :Utvecklingssamtal; förskola; förskollärare; mallar; institutionella samtal; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka förståelsen för utvecklingssamtalets olika delar i förskolan så som syfte, känslor under och efter genomförandet samt eventuella problem som kan uppstå. Genom att intervjua förskollärare har vi författare fått ta del av deras erfarenheter kring utvecklingssamtal. LÄS MER