Sökning: "malmö högskola samhällsprogrammet"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden malmö högskola samhällsprogrammet.

 1. 1. "Jag twittrar om fotboll dagligen" Om pojkars användande av sociala medier under skoldagen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Annika Brandt; Marianne Stahl; [2013]
  Nyckelord :Flipped classroom; gymnasieskola; likvärdig; läroplaner; pojkar; skoldag; sociala medier;

  Sammanfattning : Med detta examensarbete vill vi undersöka hur pojkar i gymnasieåldern använder sociala medier. Syftet med vårt arbete är att bidra med kunskap om deras användning av sociala medier, särskilt utifrån skolan. LÄS MER

 2. 2. Matematik och det matematiska förtroendet - En studie av elevers på samhällsprogrammet förtroende för sin matematiska förmåga relaterade till moment i kursen matematik B

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :David Andersson; [2012]
  Nyckelord :Matematik; Matematisk förmåga; Motivation; Begreppsförståelse; Algebra; Matematikdidaktik; Matematik B; Gymnasie; Samhällsprogrammet;

  Sammanfattning : Kursen Matematik B är en de kurser som ställer störst krav på nytt konceptuellt tänkande för gymnasieelever vilket ställer höga krav på ett flexibelt sinne. Därför ansåg jag det vara intressant att undersöka närmare de aspekter som kringgärdar kursen. LÄS MER

 3. 3. Den varierande likformigheten, Fyra lärares undervisning i geometrisk likformighet ur ett variationsteoretiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Antonios Marinos; [2011]
  Nyckelord :geometrisk likformighet; matematik; variationsteori; observation; intervju; undervisningsinnehåll; lärare; dimension av variation;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur lärare behandlar undervisningsinnehållet geometrisk likformighet, samt de möjliga dimensionerna av variation som öppnas. Studien genomfördes genom observation av fyra gymnasielärare, vilka undervisar i matematikkurs B (samhällsprogrammet). Observationerna kompletterades med två intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Algebraiska aktiviteter inom gymnasiets Samhällsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Åsa Wikborg; [2010]
  Nyckelord :algebra; aktivitet; gymnasiet; matematikkurs B; samhällsprogrammet;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka i vilken mån algebraiska aktiviteter förekommer på Samhällsprogrammet på ett gymnasium. Undersökningen har genomförts på en gymnasieskola i södra Sverige med kvalitativa intervjuer av matematiklärare som undervisar i matematik B på Samhällsprogrammet. LÄS MER

 5. 5. Karriärvägledning på gymnasiet - Career Counselling in upper secondary school

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ing-Britt Levin Lundqvist; [2010]
  Nyckelord :Karriärvägledning; Karriärutveckling; Karriärvägledningsprogram;

  Sammanfattning : Syftet med min studie var att utvärdera ett första steg i ett treårigt pilotprogram i karriärvägledning på gymnasiet. Karriärvägledningen genomfördes i två klasser på Hotell- och restaurangprogrammet. LÄS MER