Sökning: "malmö handledarutbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden malmö handledarutbildning.

 1. 1. Specialpedagogisk kompetensutveckling i grupp genom handledning. En quickfix eller ett långsiktigt förebyggande arbete. Special education training in groups through tutorials. A quickfix or a long-term prevention

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ann-Charlotte Ekman; Jessica Strömberg; [2017]
  Nyckelord :Grupphandledning; Handledning; Handlednings rollen; Kollegialt lärande; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte: Det primära syftet med studien är att analysera Skolverkets handledarutbildning inom den specialpedagogiska fortbildningen av lärare och jämföra hur specialpedagogutbildningen på Malmö högskola förhåller sig till dessa kriterier. Studien är tänkt att belysa vilka olika typer av grupphandledande uppdrag och funktioner som förekommer inom Skolverkets handledarutbildning. LÄS MER

 2. 2. Arbetsplatsförlagt lärande inom handeln

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Joakim Lundvall; [2016]
  Nyckelord :APL; arbetsplatsförlagt lärande; Gymnasieskola 2011; handledare; mästarlära; Skolinspektionen; Skolverket; yrkesprogram;

  Sammanfattning : I Gymnasieskola 2011 föreligger radikal skillnad mellan Skolverkets krav på lärare och dess krav på handledare för arbetsplatsförlagt lärande (APL). Till exempel finns för handledare ingen motsvarighet till kravet om att varje elev ska erbjudas individualiserad undervisning. LÄS MER

 3. 3. Hur ska vi stärka kvaliteten på APL inom Hantverksprogrammet/Frisör - utifrån handledarnas perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Ljiljana Zaric; [2014]
  Nyckelord :APL; Arbetsförlagt lärande; Handledare; Kunskap; Kvalitet; Styrdokument; Yrkeskompetens; Yrkeskunnande;

  Sammanfattning : Skolinspektionens granskning av arbetsplatsförlagt lärande, APL, visar att denna inte alltid håller måttet. Syftet är att visa hur man kan stärka och utveckla APL inom Hantverksprogrammet/Frisör. Teoridelen visar hur viktigt detta är för elevernas utbildning. Undersökningen handlar om handledarnas syn på utbildningen och APL. LÄS MER

 4. 4. Elevers syn på den arbetsplatsförlagda utbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Robert Wanstadius; [2013]
  Nyckelord :arbetsplatsförlagd utbildning; handledarskap; lärande; bedömning;

  Sammanfattning : Under totalt 15 veckor på gymnasieskolans byggprogramutbildning ingår en arbetsplatsförlagd utbildning (APU) för eleverna. APU: n är förlagd på ett företag inom vald inriktning inom den kommande yrkesverksamheten och är handledd av yrkesföreträdare. LÄS MER

 5. 5. Olika former av handledning

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Annica Gahlin; Lena Gredahl - Eriksson; [2007]
  Nyckelord :Handledning; Handledningsmodeller i förskola skola; Handledningens strategier; Handledningens möjligheter och hinder;

  Sammanfattning : Vi vill genom denna studie belysa några specialpedagogers handledning. Vi har träffat respondenterna och detta är deras skildring av sin handledning. Utifrån vad de säger har vi försiktigt tolkat det de sagt för att få en bild av den handledning de bedriver. LÄS MER