Sökning: "malmö industrihistoria"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden malmö industrihistoria.

 1. 1. Mänsklig skala i fokus! : Planförslag över Weibullsholm, Landskrona stad, Skåne län

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Evelina Simonsson; [2010]
  Nyckelord :mänsklig skala; planförslag; Landskrona; fysisk planering; stadsplanering; stadsutveckling;

  Sammanfattning : Följande examensarbete är ett gestaltningsinriktat planförslag för en ny stationsnära stadsdel i Landskrona stad som vidareutvecklar områdets kollektivtrafiknära läge. Den fysiska utformningen bygger på en nätstruktur med gena stråk och fysiska rumsbildningar som skapar målpunkter, grönstruktur och utblickar i landskapet. LÄS MER

 2. 2. Försvinn. Påminn. Eller återvinn? : om det industriella kulturarvets framtid genom Norra Sorgenfri

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Rebecka Rosén; [2009]
  Nyckelord :Malmö; Norra Sorgenfri; kulturarv; industrimiljöer; bevarande; industrihistoria; postindustriell; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : This essay deals with the industrial past, present and future and begins with the impact and importance the industrial revolution has had on us humans, socially, economically and structurally. Today's society has developed from industrial production of goods to the production of services but the industrial sites remains. LÄS MER