Sökning: "malmö lärarhögskola"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden malmö lärarhögskola.

 1. 1. Pedagogernas syn på lek i förskolan – lek som ett pedagogiskt redskap i lärandet

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Elena Al-Zayat; [2012]
  Nyckelord :Lek; lärande; förskola;

  Sammanfattning : Denna studie är resultatet av det arbete som jag har genomfört inom ramen för examensarbetet på lärarprogrammet vid Malmö Lärarhögskola. Syftet med arbetet har varit att se hur pedagogerna på förskolor ser på lek och lärande, att visa på pedagogernas betydelse i leken och lärandet samt att skapa en uppfattning om hur pedagogerna använder sig av leken i ett lärande syfte. LÄS MER

 2. 2. "I SEE YOU" Hur viktigt är det att skapa en odlad relation mellan lärare och elev för en lyckad pedagogisk undervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :George Karlsson Giouftsis; [2012]
  Nyckelord :relationell pedagogik; mellanmänskliga möten; identitet; lärarroll; utbildning;

  Sammanfattning : Det finns formulerade direktiv som lärarutbildningen på Malmö Lärarhögskola delar ut till sina lärarstudenter där det framgår att relationer är viktiga att etablera för en lärares yrkesutövning. Dessutom bedrivs även forskning på Malmö högskola med relationell pedagogik i fokus. LÄS MER

 3. 3. "Att bli utkastad är ju inte så roligt" - Pedagogers tal om barn med socioemotionella svårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ana Lacmanovic; Jenny Sjörin; [2008]
  Nyckelord :socioemotionella svårigheter; barn; pedagoger; förhållningssätt; inkludering;

  Sammanfattning : Abstract Arbetets art: 15 högskolepoäng C-uppsats Sidantal: 46 Titel: ”Att bli utkastad är ju inte så roligt” - Pedagogers tal om barn med socioemotionella svårigheter Författare: Lacmanovic, Ana och Sjörin, Jenny Handledare: Johan Söderman Vi är två lärarstudenter som skriver vår C-uppsats på Malmö Lärarhögskola. Vårt huvudämne heter Barndom och Ungdomsvetenskap och vår åldersinriktning omfattar grundskolans tidigare år. LÄS MER

 4. 4. Tyck som läraren tycker, tänk som läraren tänker... En kvalitativ studie om ungdomars engagemang, identitet och värderingar i och utanför skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ola Schönström; Tomas Lundberg; [2006]
  Nyckelord :Identitet; Värderingar; Engagemang; Gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Abstract Författare: Ola Schönström och Tomas Lundberg Titel: Tyck som läraren tycker, tänk som läraren tänker – En kvalitativ studie om ungdomars engagemang, identitet och värderingar i och utanför skolan Uppsats: LL1506, 41-60p Handledare: Rune Jönsson Malmö Lärarhögskola, Individ och samhälle. Vårterminen 2006 Hur ser gymnasieungdomarna på skolans förmåga att uppmana till engagemang? Vilken roll spelar deras identitet i dessa frågor? Hur vill de förändra sin undervisning för att den ska bli mer underhållande? Detta är en del av de frågor vi arbetar med i studien, vars syfte är att belysa gymnasieungdomars verklighet, identitet och engagemang och om detta tas tillvara i undervisningen på gymnasieskolan. LÄS MER