Sökning: "malmö master"

Visar resultat 1 - 5 av 305 uppsatser innehållade orden malmö master.

 1. 1. Bygger vi en stad för barn, bygger vi en stad för alla : En studie om barnets bästa vid planering av bostadsgårdar i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Jenny Abdul; Shpetim Emini; [2021]
  Nyckelord :The United Nations Convention on the Rights of the Child; the best interest of the child; residential yard; planner; spatial planning; Malmö.; Barnkonventionen; barnets bästa; bostadsgård; planerare; fysisk planering; Malmö;

  Sammanfattning : FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ratificerades av Sverige 1990 och har sedan dess fått avtryck i fysisk planering genom tillämpningen av begreppet barnperspektiv. Malmö stads vision om den barnvänliga staden, ska erbjuda både goda uppväxtvillkor för barn och goda boendemiljöer för barnfamiljer. LÄS MER

 2. 2. Creating a workflow of 3D building data in a municipality context

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Tom Bendiksen; [2021]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem analysis; 3D City Models; 3D Building Models; CityGML; CityJSON; 3DCityDB; NS Building; 3D City Information Modeling; Geomatics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : 3D city models are valuable tools for visualization and analytical purposes in the urban environment. A popular format for city models is CityGML, an open data model that can be used for storage and exchange of 3D city models. LÄS MER

 3. 3. Elevhälsans vägledning : En fallstudie om specialpedagogiskt arbete

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Ljiljana Milic Pavlovic; [2021]
  Nyckelord :Keywords: consultation; central student health; neuropsychiatric disabilities; primary school; relational competence; special needs education.; central elevhälsa; grundskola; handledning; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; relationskompetens; specialpedagogiken;

  Sammanfattning : Milic Pavlovic, Ljiljana (2021). Student health guidance. A case study about special educators' work. LÄS MER

 4. 4. Urban Segregation in Malmö : Discourse Policy Analysis at the Local Level and the Emergence of New Actors

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Sina Abolghasem Rasouli; [2021]
  Nyckelord :global; Malmö; segregation; local policy documents; Master Plans; glocal; BID Malmö; WPR; Global City;

  Sammanfattning : Segregation is frequently described as a consequence of the global restructuring of social, economic, and political expansions in which multicultural cities, like Malmö, become part of them. This study aims to highlight how visions of housing segregation and exclusion in the city of Malmö has been represented in the local policy documents (Master Plans) through the last three decades and to understand how a newly emerged glocal actor, known as BID Malmö, have impacted the urban governance in the city. LÄS MER

 5. 5. Vilka olika typer av stöd gynnar nyanlända elevers lärande i samhällskunskapsundervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Layal Hadrous; Nadine Abedelrazek; [2021]
  Nyckelord :Education; Inclusion; Newly arrived students; School; Social science; Support;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to investigate what research says about what different types of support that the teacher has to benefit to support newly arrived students' learning in the social studies subject. With a focus on clarifying why the subject of social studies is important in school for both newly arrived students as well as for native students. LÄS MER