Sökning: "malmö produktdesign"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden malmö produktdesign.

 1. 1. Hållbara förpackningar för kosmetikprodukter – En studie om produktdesign och ekologisk hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Lamis Yassine; [2020]
  Nyckelord :ekodesign; packaging; ekodesign strategics; plastic;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Design för biologisk mångfald – Hur kan man genom produktdesign gynna den grönfläckiga paddan?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Peder Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; artbevaring; grönfläckig padda; havtorn; controversy mappning;

  Sammanfattning : I detta arbete har det undersökts hur man kan arbeta med produktdesign föratt gynna den grönfläckiga paddan och den biologiska mångfalden.Projektet tog utgångspunkt i ett artbevarande projekt i Malmö där metodersom desktop research och intervjuer användes för att samla in informationkring hur man arbetar med artbevarande arbete idag samt vilka utmaningarsom fanns med att lyckas. LÄS MER

 3. 3. Utopi i frukt- och gröntavdelningen. Genom spekulativ- och kritisk design

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :My Malmström; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Produktdesign; Spekulativ design; Kritisk design; Utopi; Livsmedel; Beteende; Konsumtion;

  Sammanfattning : Matsvinn är ett stort problem i dagens samhälle. Störst problematik liggermed de varor som färdats långt och behöver hållas fräscha. Dessa varorfinner man i butikens frukt- och gröntavdelning. LÄS MER

 4. 4. Framtidens jordbruk – Hur produktdesign kan främja omställning inom jordbruket

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Cajsa Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Produktdesign; Transition design; Omställning; Framtidsscenario; Jordbruk; Regenerative; Sustainable development;

  Sammanfattning : Regenerativt jordbruk är utformat för att vända på de negativa klimateffekterna som dagens kommersiella jordbruk skapar, genom att återbilda den organiska massan i jorden och öka inlagringen av koldioxid i åkermarken. Forskning pekar på att denna typ av metoder banar vägen för utvecklingen av hållbara odlingssystem. LÄS MER

 5. 5. Motion istället för depression – Att designa motivation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Simon Tondnevis; [2020]
  Nyckelord :motivation; träning; depression; behandling; beteende; användar centrerad design; produktdesign;

  Sammanfattning : Träning är en effektiv behandlingsmetod för depression som idag inte prioriteras på grund av andra behandlingsmetoder som läkemedel och terapi som presenterar olika biverkningar på både samhälle och individ. Enligt Sundberg (2014) saknar patienten motivationen till att börja träna vilket därmed formger studiens syfte; att se hur man genom design kan motivera träning för den deprimerade. LÄS MER