Sökning: "malmö universitetet"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden malmö universitetet.

 1. 1. Vägledningssamtal på distans

  M1-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Lydia Eweström; Johanna Saarijärvi; [2021]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; vägledningssamtal; videosamtal; distans; pandemi;

  Sammanfattning : Till följd av pandemin orsakad av Covid-19 har Sveriges regering beslutat, på inrådan av Folkhälsomyndigheten, att invånare ska arbeta hemifrån i den mån detta är möjligt. Således har många studie- och yrkesvägledare kommit att bedriva vägledningssamtal på distans. LÄS MER

 2. 2. Det digitala verktyget Zooms påverkan på studenters motivation och engagemang. : Med fokus på studenter från Fakulteten teknik & samhälle på Malmö universitet.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Sarah Meyer Ghateh; Josefine Nise; [2021]
  Nyckelord :Zoom; Technology acceptance model; digital learning; perceived usefulness; perceived ease of use; motivation; engagement; participation.; Zoom; Technology acceptance model; digital undervisning; användbarhet; användarvänlighet; motivation; engagemang; deltagande.;

  Sammanfattning : Till följd av Covid-19 pandemin som bröt ut fick Malmö Universitet i mars 2020 förflytta merparten av utbildningar till att genomföras digitalt över Zoom. Universitetet, lärarna och studenterna var snabbt tvungna att anpassa sig till den nya situationen utan vidare förberedelser. LÄS MER

 3. 3. Spelar det någon roll att vissa betalar? : Organisering och marknadisering under tio år med studieavgifter - Fallet Lunds universitet

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Helene von Wachenfelt; Helle Andresen Pettersson; [2021]
  Nyckelord :tuition fees; organisation; Lund University; marketisation; institution; institutional theory; students as customers; studieavgifter; organisation; Lunds universitet; marknadisering; kundifiering; institution; institutionell teori;

  Sammanfattning : In 2011 Sweden introduced tuition fees for citizens of countries outside the European Union (EU), European Economic Area (EEA) and Switzerland, choosing to study at Swedish universities. The purpose of this thesis has been to explore how institutions of higher education in Sweden has adapted to this change by studying the case of Lund University. LÄS MER

 4. 4. Digital Applications for Laboratory Sessions in Electronics Courses

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Linnea Dahlgren; Gavin Nejsum; [2021]
  Nyckelord :Electronics course; simulators; comparative study; elektronikkurs; elektroniklaboration; simulator;

  Sammanfattning : In 2020 the need to have electronics laboratory sessions digitally arose because of the COVID-19 pandemic. Even though it was a pandemic the new engineering students came to the university to perform their laboratory sessions. LÄS MER

 5. 5. PRESTATIONSÅNGEST, SKOLSTRESS OCH PSYKISK OHÄLSA BLAND ELEVER

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Josef Dib; Arta Mala Bucolli; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka varför psykisk ohälsa ökar i grundskolan och hur yrkesverksamma i skolan arbetar för att minska psykisk ohälsa bland eleverna. Empirin har samlats genom intervjuer med yrkesverksamma vid fyra skolor i södra Sverige. LÄS MER