Sökning: "malmö university"

Visar resultat 1 - 5 av 652 uppsatser innehållade orden malmö university.

 1. 1. Creating a workflow of 3D building data in a municipality context

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Tom Bendiksen; [2021]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem analysis; 3D City Models; 3D Building Models; CityGML; CityJSON; 3DCityDB; NS Building; 3D City Information Modeling; Geomatics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : 3D city models are valuable tools for visualization and analytical purposes in the urban environment. A popular format for city models is CityGML, an open data model that can be used for storage and exchange of 3D city models. LÄS MER

 2. 2. Anhörigas upplevelser av att i hemmet vårda en familjemedlem som genomgått stroke : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jamila Umar; Sara von Dewall; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Umar J & Von dewall S. Anhörigas upplevelser av att i hemmet vårda en familjemedlem som genomgått stroke. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Corona pandemins påverkan på universitetsstudenternas fysiska aktivitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Boban Zdravkovski; [2021]
  Nyckelord :Coronavirus; Physical Activity; Sedentary Behavior; Students; Coronavirus; Fysisk aktivitet; Stillasittande; Studenter;

  Sammanfattning : Background: Pandemic caused due to the coronavirus (SARS-COV-2) has contributed to changes in everyday life among people around the world and also in Sweden. This has led to unusual circumstances regarding work, school, daily routines and also leisure and physical activity. LÄS MER

 4. 4. The Dark Triad and Psychological Resilience: The Moderating Effect of Locus of Control

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kitty Balazadeh; Josefin Hansson; [2021]
  Nyckelord :dark triad; psychological resilience; locus of control; narcissism; machiavellianism; psychopathy.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The relationship between the Dark Triad and psychological resilience is understudied and literature on the subject is insufficient. This study aimed to investigate the association between the Dark Triad and psychological resilience, and the possibility of locus of control acting as a moderator of this relationship. LÄS MER

 5. 5. "För då slipper jag ligga efter" : - En studie om distansundervisning som verktyg vid problematisk skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Joanna Zimmerman; [2021]
  Nyckelord :Distance learning; motivation; participation; relationship building; school attendance; Delaktighet; distansundervisning; motivation; relationsskapande; skolnärvaro;

  Sammanfattning : Zimmerman, Joanna (2021). ”För då slipper jag ligga efter”. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Studien strävar efter att ge nya perspektiv för skolnärvaro samt närma sig ett problematiserande kring skolan och den digitala samtiden. LÄS MER