Sökning: "malnutrition och äldre hemsjukvård"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden malnutrition och äldre hemsjukvård.

 1. 1. Distriktsköterskors arbete med malnutrierade äldre personer inom kommunal hemsjukvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Ann-Sofi Lundberg Jonasson; Helen Åhman; [2012]
  Nyckelord :Assessment; District nurses Elderly care; Malnutrition; distriktsköterskor; malnutrition; riskbedömning; äldrevård;

  Sammanfattning : Background:Malnutrition is a nursing issue that causes both physical and psychological suffering of those who are affected. In order to achieve care that is safe and has a good quality, it must be based on the assessment and actions of the state. District nurses play a central role in this work. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans förmåga att uppmärksamma och åtgärda malnutrition hos äldre

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Elisabet Andersson; Helena Jönsson; [2011]
  Nyckelord :Elderly; Home Health Care; Knowledge; Malnutrition; Nurse; Nutrition; Hemsjukvård; Kunskap; Malnutrition; Nutrition; Sjuksköterska; Äldre;

  Sammanfattning : Det är sjuksköterskans ansvarsområde att uppmärksamma, förebygga och behandla malnutrition. Ädelreformen, där ansvaret för äldre vårdtagare har flyttats från landstingsnivå till kommunnivå, har bland annat inneburit att tillgången till sjuksköterskor i hemsjukvården är liten i förhållande till antal vårdtagare. LÄS MER

 3. 3. Åtgärder för att förebygga malnutrition hos äldre : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Hälsoakademin; Örebro universitet/Hälsoakademin

  Författare :Lena Blomstrand; Magdalena Johansson; [2011]
  Nyckelord :malnutrition; nutrition; prevention; äldre;

  Sammanfattning : Det normala åldrandet samt kroniska sjukdomar påverkar individens näringstillstån, förmågan att inta mat och kan leda till malnutrition. Malnutritionstillstånd har samband med ökad risk för funktionsnedsättning och död. Syftet med denna studie var att beskriva åtgärder för att förebygga och behandla malnutrition hos äldre. LÄS MER

 4. 4. När maten blir ett problem : En litteraturstudie om undernäring hos den äldre människan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Ingrid Malmbom; Anette Wärnsäter; [2008]
  Nyckelord :undernäring; äldre; hemsjukvård; sjuksköterska; orsaker; konsekvens; förebygga;

  Sammanfattning : Undernäring hos äldre personer kan ha flera orsaker. Såväl fysiska, psykiska och psykosociala faktorer kan leda till undernäring. Uppsatsen fokuserar på undernäring hos äldre personer som bor i eget eller särskilt boende. LÄS MER