Sökning: "maltreated children"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden maltreated children.

 1. 1. Ser distriktssköterskor verkligheten? : Distrikssköterskors uppfattning av barn som misstänks fara illa

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Frida Johansson; Therese Menze; [2019]
  Nyckelord :barn; barn som far illa; distriktssköterskor; fenomenografi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mörkertalen kring barn som far illa misstänks vara stort då flertalet aldrig söker vård, barn känner skam och skuld samt att hälso- och sjukvårdspersonal missar tecken på misshandel. Barnmisshandel innefattar fysiskt och psykiskt våld, sexuella övergrepp samt omsorgssvikt. LÄS MER

 2. 2. Är det SoL-klart?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Rebecca Diaz; Nina Petersson; [2019]
  Nyckelord :school counselor; duty to report; discretion; under reporting; child maltreatment;

  Sammanfattning : is it crystal clear? A qualitative study of the obligation to report for school counselors. rebecca diaz nina petersson Diaz, R & Petersson, N. Is it crystal clear? A qualitative study of the obligation to report for school counselors. Degree project in Social work, 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. "Vi gjorde inte en anmälan - det var en oro" : En kvalitativ studie om förskollärares syn på sin anmälningsplikt.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Martina Karlsson; Hanna Beckman; [2018]
  Nyckelord :preschool teachers; maltreated children; mandatory reporting; focus groups; social work.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to interpret and understand preschool teachers’ perspective of their duty to report maltreated children to the social services. Four focus groups at four different preschools were used for the study. From the interviews, different themes were identified as important for the preschool teachers’. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta barn som far illa.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sophie Lindén; Caroline Malmsjö; [2018]
  Nyckelord :Erfarenheter; Barn som far illa; Familjecentrerad vård;

  Sammanfattning : Inledning: Den svenska hälso-och sjukvården för barn ska bedrivas i enlighet med FN:s konvention om barns rättigheter. I konventionen står att alla barn har rätt till skydd mot fysiskt eller psykiskt våld, vanvård, övergrepp och utnyttjande av förälder eller annan som tar hand om barnet. LÄS MER

 5. 5. Samma profession, olika verksamheter och rutiner : Hantering av oro kring barn i föräldrakooperativ och kommunal förskola

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Rose-Marie Paulsson; [2018]
  Nyckelord :Keywords: preschool teachers; maltreated children; social services; parent cooperatives; mandatory reporting Nyckelord: förskollärare; barn som far illa; socialtjänst; föräldrakooperativ; orosanmälan; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to interpret and increase the understanding of how various factors have an effect on preschool teachers’ assessments to report maltreated children to the social services and to study their routines and guidelines. Interviews with four managers for preschools form the basis of this study, including their written guidelines. LÄS MER