Sökning: "malwareanalys"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet malwareanalys.

 1. 1. Malware: Det moderna hotet mot företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Oliver Karlsson; Erik Magnusson; [2021]
  Nyckelord :Virus; malware; trojan; ransomware; malwareanalys;

  Sammanfattning : I denna uppsats granskas de vanligast förekommande typerna av malware, derasfunktioner samt de konsekvenser som förekommer vid angrepp. Konsekvenser innebär skador vid stöld eller förstörelse av data, som finns på den drabbade enheten. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av metoder för malwareanalys

  Kandidat-uppsats, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Emil Hjertsson; Henrik Kentsson; [2013]
  Nyckelord :Malware; Analys; Statisk; Dynamisk; Automatiserad;

  Sammanfattning : Att genomföra analys av malware är en viktig del i att få en bättre förståelse för hur det fungerar och beter sig när det drabbar ett system. Själva genomförandet av analysen kan göras på olika vis. Detta arbete tittar närmare på tre metoder för att analysera malware och ser vilken information de ger. LÄS MER