Sökning: "man grekland"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden man grekland.

 1. 1. EFFEKTEN AV VISUALISERINGSFÖRMÅGA PÅ MINNESTRÄNING MED LOCI-METODEN

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sandra Nyander Schaub; [2023]
  Nyckelord :the method of loci; aphantasia; visualization; memory training; locimetoden; afantasi; visualisering; minnesträning;

  Sammanfattning : Minnespalats eller locimetoden är en gammal mnemoteknik som använts sedan antikens Grekland och är idag väl använd hos världsmästare i minne. Mnemotekniken går ut på att mentalt visualisera en känd plats, och de saker man ska komma ihåg placeras sedan ut på olika delar av denna plats, vanligtvis i en specifik följd. LÄS MER

 2. 2. Från Gatuhund till Familjemedlem : Relationen mellan människa-hund och vad synen på denna relation kan innebära för hur hundar värderas som egna individer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Lina Lokander; [2022]
  Nyckelord :white saviour complex; gatuhund; relationer; omsorg; objekt; handelsvara; subjekt; individ; antropomorfism; white saviour complex;

  Sammanfattning : Nästan alla människor i Sverige har en koppling till en hund, även om de aldrig haft en egen. Det har blivit allt vanligare för svenskar att adoptera tidigare gatuhundar från andra länder i Europa. Syftet med studien är att kunna visa vilken relation som finns mellan människor som adopterar gatuhundar och de gatuhundar som adopteras. LÄS MER

 3. 3. The impact of initial state radiation on jets from PbPb collisions

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk partikelfysik - Geonomgår omorganisation

  Författare :Hilmi Kycyku; [2021]
  Nyckelord :heavy-ion physics; QGP; quark-gluon plasma; kvark-gluon plasma; initial state radiation; jets; medium response; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : This thesis presents the study of how initial state radiation impacts jets produced in pp and PbPb collisions, by investigating the transverse momentum spectra, the rapidity spectra and the differential jet shape. This is done for central collisions with nucleon-nucleom COM energy 2.76 TeV and 5.02 TeV. LÄS MER

 4. 4. Odysseus irrfärd : Existentiella, psykologiska och religionshistoriska idéer i det homeriska eposet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Jenny Ho; [2018]
  Nyckelord :Homeros; Odysseus; Odysséen; Achilleus; Iliaden; grekisk filosofi; grekiskt epos; antiken; antikenstudier; antika Grekland; transhistoriska frågor; nostos; identitet;

  Sammanfattning : This paper compares Odysseus and Achilles from an existential, psychological and religious perspectives in order to understand the Homeric characters and shed light on the importance of, particularly Odysseus, in our postmodern time. It starts by describing the Homeric field of research and the ideas about Odysseus that were common for the ancient Greek philosophers, and continues with the discussion of the topicality, value and advantage in studying the antiquity. LÄS MER

 5. 5. Antikens manliga ideal och attribut i nutiden : En studie om manliga attribut inom populärkulturen samt gymnasieelevers associationer till män och manlighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Philip Forsell; [2017]
  Nyckelord :Manlighet; Antiken; Genus; Batman; Sherlock Holmes; James Bond; Odyssén; Associationer;

  Sammanfattning : Denna uppsats utreder två frågeställningar rörande män och manlighet inom fiktion. Syftet med denna text är att försöka få en insikt i hur män porträtteras inom film och skönlitteratur, samt hur associationer påverkar gymnasielevers uppfattning av innebörden av att vara man. LÄS MER