Sökning: "man känner"

Visar resultat 1 - 5 av 1651 uppsatser innehållade orden man känner.

 1. 1. PATIENTERS UPPLEVELSE AV ISOLERINGSVÅRD VID INFEKTIONSSJUKDOMAR En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennie Boulwen; Hanna Persson; [2023-06-26]
  Nyckelord :Isoleringsvård; patienter med infektionssjukdomar; somatisk slutenvård och upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns olika skäl till att patienter vårdas i isolering. Infektionskänsliga patienter med nedsatt immunförsvar kan behöva skyddas från att bli smittade och patienter som bär på smittsamma sjukdomar behöver isoleras för att inte sprida smitta vidare. LÄS MER

 2. 2. Musik, en överlevnadsstrategi för svarta kroppar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Aurelia Kisseih; [2023-05-24]
  Nyckelord :minoritetsstress; prestationsångest; förväntning; föreställning; mental träning; kristallmeditation; soundterapi; musikterapi;

  Sammanfattning : I åttonde klass gjorde vi en studieresa på Lindhagaskolan till Polen. Jag kommer inte ihåg så mycket av koncentrationslägren, utan mer några incidenter varav en, när en gumma kom fram och gapade ivrigt “picture picture”. Hon ställde sina två barn bredvid mig och började knäppa kort. LÄS MER

 3. 3. “För att kunna orka jobba med sina svårigheter måste man ha en trygg bas” En kvalitativ studie om yrkesverksammas erfarenheter av hjälp och stöd för unga i hemlöshet och substansbruk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Nilsson; Debora Widholm; [2023-03-23]
  Nyckelord :unga; hemlöshet; substansbruk; hinder; insatser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka yrkesverksammas erfarenheter av hjälp och stöd för unga i hemlöshet och substansbruk. Denna studie genomförs eftersom denna grupp unga har ett stort behov av hjälp men som samtidigt anser sig klara mycket på egen hand. Dessa unga samtycker sällan till de insatser som socialtjänsten erbjuder. LÄS MER

 4. 4. ”De svåra orden gör texten mörk” - en studie om vuxna flerspråkiga elevers textrörlighet i ämnet samhällskunskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Bjerkeli; [2023-03-01]
  Nyckelord :vuxenutbildning; samhällskunskap; textrörlighet; sociokognitiv teori; ledtrådar; språkliga utmaningar;

  Sammanfattning : Lärobokstexter på gymnasienivå kan vara besvärliga att läsa eftersom skolspråket på den nivån har många språkliga drag som gör texterna opersonliga och abstrakta. Om man dessutom har ett annat förstaspråk än svenska och inte känner till de språkliga dragen för lärobokstexter särskilt väl, så kan texterna innebära stora utmaningar för förståelsen. LÄS MER

 5. 5. "Då känner man sig delaktig" : En kvalitativ studie om chefers förutsättningar att leda ett strategiskt förändringsarbete

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Malin Hörnberg; Stina Hedlund; [2023]
  Nyckelord :Change management; Organizational change; Strategic HRM; Motivation; Participation; Communication; Information; Psychological safety;

  Sammanfattning : Det föränderliga samhället har lett till att organisationer präglas av flexibilitet och oförutsägbarhet. Det har lett till ett förändringstryck, där förändring har blivit det nya normaltillståndet för organisationer. Behovet av en lyckad förändringsledning har aldrig varit större. LÄS MER