Sökning: "man kvinna design"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden man kvinna design.

 1. 1. Påverkar en potentiell väns beteende mäns och kvinnors vilja att vara vän? : En studie om hur vuxnas vilja att vara vän med en individ påverkas beroende på om individen är impulsiv eller inte

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Emelie Karlsson; [2020]
  Nyckelord :impulsiveness; thoughtfulness; gender; students; the will to be friends.; impulsivitet; eftertänksamhet; kön; studenter; viljan att vara vän.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om upplevd impulsivitet hos en potentiell vän kan påverka män respektive kvinnors vilja att vara vän med den personen.   Studien genomfördes med en 2x2 oberoende mätning med mellangruppsdesign. Den beroende variabeln var skattning av viljan till vänskap. LÄS MER

 2. 2. Genus, estetik & gränssnitt : En empirisk studie om hur användarupplevelse påverkas genom genuskodning av gränssnitt.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Ellen Connysson; Marcus Jarlevid; [2020]
  Nyckelord :Colouration; gender norms; gender stereotypes; UX; HCI; Färgsättning; genusnormer; genusstereotyper; UX; HCI;

  Sammanfattning : HCI och interaktionsdesign är starkt kopplade till användarupplevelse (UX), som innebär att fokusera på användarupplevelse och att prioritera mänskliga värderingar, samt etiska och politiska ideal som ofta är närvarande inom HCI.  Studiens syfte har varit att undersöka om genusstereotypisk design samspelar med hur människor av genuset man eller kvinna upplever den, samt att undersöka normativa genusstereotyper som påverkar hur gränssnitt designas beroende på om dess målgrupp är män eller kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Att vara kvinna i ett mansdominerat yrke : En studie om jämställdhet i elbranschen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Alexandra Källström Gernes; [2019]
  Nyckelord :Kvinnor; mansdominerande; genus; representation; jämställdhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ur ett genusperspektiv undersöka representationen av kvinnliga elinstallatörer i ett urval branschtidningar från år 2012 och 2018 samt att ta reda på hur man skulle kunna locka fler tjejer till branschen. Arbetsdelning bestående av könssegregering har alltid existerat på arbetsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Var är mensen? En kvalitativ analys om hur designval formger menstruation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Cornelia Bech; [2018]
  Nyckelord :Diskurs; Förpackningsdesign; Genus; Menskopp; Menstruation;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur menstruation visuellt framställs genom fyra förpackningar till menskoppar. Undersökningen sker genom en visuell analys där de meningsbärande visuella attributen i förpackningarna identifieras. LÄS MER

 5. 5. Menstruella klichéer - En visuell diskursanalys om hur visuella attribut påverkar föreställningen om menstruation

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Emma Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Packaging design; Menstruation; Sanitary protection; Gender; Discourse; Förpackningsdesign; Mensskydd; Genus; Diskurs;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras nio stycken förpackningar för bindor från tre olika varumärken; Always, Ica och Libresse. Detta för att se hur de visuella attributen påverkar föreställningen om menstruation och den menstruerande personen. LÄS MER