Sökning: "management accountant"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden management accountant.

 1. 1. Digitaliseringen och de digitala teknologiernas påverkan på controlleryrkets roll, arbetsuppgifter och färdigheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Gustavsson; Emilia Svensson; [2021-09-02]
  Nyckelord :digitalisering; controller; controllerrollen; management accountant; färdigheter; digitala verktyg; business intelligence; big data; arbetsuppgifter;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Mot bakgrund av den ökande digitaliseringen och de digitalaverktyg som uppkommit, exempelvis en ökad automatisering, har valet fallit på att undersökahur controllern påverkats av denna förändring. Detta undersöks ur en svensk kontext, vilketär av intresse eftersom Sverige ligger så pass långt fram i digitaliseringsprocessen jämförtmed de flesta andra europeiska länder. LÄS MER

 2. 2. Automated invoice processing with machine learning : Benefits, risks and technical feasibility

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Niclas Hedberg; [2020]
  Nyckelord :Automation; decision support; accounting; invoice; machine learning; artificial intelligence; Automatisering; beslutsstöd; bokföring; faktura; maskininlärning; artificiell intelligens;

  Sammanfattning : When an organization receives invoices, accountants specify accounts and cost centers related to the purchases. This thesis investigated automated decision support with machine learning that gives suggestions to the accountant of what accounts and cost centers that can be used for invoices. LÄS MER

 3. 3. Business controllern : Digitaliseringens influenser på rollen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Kristina Ingelstrand; Rebecka Klasson; [2020]
  Nyckelord :Digitization; Business controller; Role theory; Role; Digitalisering; Business controller; Rollteori; Roll;

  Sammanfattning : This study aims to investigate and assess how the role of a business controller and his or her tasks are influenced by digitalization. This study will provide theoreticians and practitioners with a deeper insight of the requirements, skills, experiences, tasks and expectations that fall on the controller in a digital world. LÄS MER

 4. 4. Goodwill : En studie om sambandet mellan nedskrivningar av goodwill och företagens väsentliga händelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Ömer Abic; Johannes Larsson; [2020]
  Nyckelord :Goodwill; Impairment; Big bath; Earnings management; Positive accounting theory; Principal agent theory; Goodwill; Impairment; Big bath; Earnings management; Positive accounting theory; Principal agent theory;

  Sammanfattning : Vi har studerat svenska börsnoterade bolag på Stockholmsbörsens largecap-lista som omfattar de största börsnoterade bolagen i Sverige. Syftet med denna studie är att söka samband mellan bolagens nedskrivningar av goodwill och väsentliga händelser. Dessa väsentliga händelser utgörs av byte av revisor och verkställande direktör. LÄS MER

 5. 5. The Influence of ERM on Strategizing - A case study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Robert Hänninen; Christina Tsipoulakou; [2019-08-09]
  Nyckelord :ERM; Enterprise Risk Management; Strategy; Strategizing; Accountants; Management Accounting;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER