Sökning: "management expense ratio"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden management expense ratio.

 1. 1. Får du vad du betalar för? : Sambandet mellan tillväxtmarknadsfondernas avgifter och dess riskjusterade avkastning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Perwez Ali; Jakob Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Total Expense Ratio; risk adjusted return; treynor ratio; sharpe ratio; efficient markethypothesis; behavioral finance; mutual funds; emerging markets; frontier markets; Fondavgift; riskjusterad avkastning; treynorkvot; sharpekvot; effektiva marknadshypotesen; behavioral finance; fonder; emerging markets; frontier markets;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stor andel av de svenska invånarna sparar idag i fonder. De senaste åren har utbudet av fonder ökat allt mer, dels genom antalet fondbolag samt spridningen över olika marknader. Fonder allokerade mot tillväxtmarknader, Emerging Markets samt Frontier Markets, är en av de fondtyper som fått större uppmärksamhet på sistone. LÄS MER

 2. 2. Concept investigation for misfire detection in spark-ignited gas engines

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Stefan Hamberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As a supplier of sustainable transport solutions, Scania manufactures gas engines. Fueled with biogas, they offer a significant decrease in carbon dioxide emissions compared to standard diesel. LÄS MER

 3. 3. AKTIV ELLER PASSIV FONDFÖRVALTNING? - En kvantitativ studie om fondavkastning och fondavgift

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Adem Göker; Erik Larsson; [2018-07-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mutual funds have risen in popularity across Sweden and over the last 20 years the amount invested have risen from 1000 billion Swedish Crowns to over 4000 billion Swedish Crowns.The majority of the increase has been in the funds investing in equity. LÄS MER

 4. 4. Improving silage digestibility with fibrolytic enzymes

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Thomas Eliasson; [2018]
  Nyckelord :ensilage; smältbarhet; fiber; växtfiber;

  Sammanfattning : In Sweden, the dairy cow is an important producer of both milk and meat. The production is highly dependent on forage as a source of nutrients for the cow. Ruminants are excellent converters of plant material that otherwise is highly indigestible for humans. LÄS MER

 5. 5. The Relation between Efficiency, Non-Performing Loans and Capitalization in the Nordic Banking Sector

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Vivien Quadt; Tuyen Nguyen; [2016]
  Nyckelord :Banking; Efficiency; Non-Performing Loans; Capitalization; Management Behavior; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper analyzes relationships between efficiency, non-performing loans and capitalization in the Nordic banking sector (Denmark, Finland, Norway, Sweden and Iceland) based on a panel dataset of 40 banks from the period of 2006 to 2015. Efficiency is measured by the ratio of non-interest expense to net operating income, the ratio of loan loss provision to total loans serves as a proxy for non-performing loans and capitalization is the ratio of equity to total assets. LÄS MER