Sökning: "management uppsatser"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden management uppsatser.

 1. 1. Balanced Scorecard (BSC) : Organisationsreceptets popularitet i uppsatser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Erika Mårtensson; [2013]
  Nyckelord :Management Control System; MCS; Balanced Scorecard; BSC; Management fashion; Management innovation; Ekonomistyrning; Verksamhetsstyrning; Balanced Scorecard; BSC; Organisationsmode;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kaplan och Nortons modell Balanced Scorecard (BSC) introducerades i början av 1990-talet och är ett populärt resultatmätningssystem och strategiskt managementsystem inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. BSC exemplifierar det Røvik (2008) kallar ett organisationsrecept och Abrahamson (1996) ett organisationsmode som spridits på en marknad för ekonomistyrningsmodeller. LÄS MER

 2. 2. Vägen till toppen : Vilka faktorer har betydelse för att nå en ledarposition?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Ida Backman; Victoria Kurt; [2012]
  Nyckelord :Education; motivation; leadership skills; self-confidence.; Utbildning; drivkraft; ledaregenskaper; självförtroende.;

  Sammanfattning : Titel: Vägen till toppen; Vilka faktorer har betydelse för att nå en ledarposition?Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Ida Backman & Victoria KurtHandledare: Stig SörlingDatum: 2012 - MajSyfte: Syftet med detta examensarbete är att belysa faktorer som har betydelse för att nå ledande positioner inom företag och organisationer. Finns det exempelvis något samband mellan personer med ledarposition vad gäller personliga egenskaper och utbildning? Är det något som är medfött hos ledaren och är en del av dennes karaktär, eller något människan kan lära sig att utveckla? Vår strävan är att belysa olika metoder, utbildningar och bearbetade strategier/teorier som kan bidra till att en person lyckas gå långt som ledare. LÄS MER

 3. 3. Vägen till framgång – utifrån företagsledarnas perspektiv: en statistisk analys av Framförföretagen i Gästrikland

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Veronika Larsson; Larisa Glazkova; [2012]
  Nyckelord :success; management; business; result; profit; companies; Framgång; ledning; verksamhet; resultat; lönsamhet; företag;

  Sammanfattning : Title: The way to successLevel: Final assignment for a Master’s Degree in Business AdministrationAuthors: Larisa Glazkova and Veronika LarssonSupervisor: Jonas KågströmDate: 2011 – JanuaryAim: Many companies are started each year, but only some of them are successful and generate worthwhile profits. Many new companies do not survive the first few years. LÄS MER

 4. 4. Ledarskap och personalomsättning inom mäklarföretag med franchisestruktur : kan HRM bidra till minskad personalomsättning?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Klas Modin; Pettersson Christin; [2012]
  Nyckelord :Human Resource Management; employee turnover; leadership; organizational development; real estate sector; Human Resource Management; personalomsättning; ledarskap; organisationsutveckling; fastighetsmäklarbranschen;

  Sammanfattning : SyfteVi vill undersöka om och beskriva hur Human Resource Management kan bidra till minskad personalomsättning inom franchisedrivna fastighetsmäklarorganisationer. Huvudfrågor:Hur upplever anställda och före detta anställda fastighetsmäklare att personalomsättning påverkar branschen och deras arbetssituation?Hur skulle en mer omfattande organisationsstyrning med inriktning på HRM kunna minska personalomsättning inom fastighetsmäklarorganisationer styrda enligt franchisestruktur?MetodI arbetet hålls ett Hermeneutiskt synsätt. LÄS MER

 5. 5. Rationalitet för identitet- och åtkomstlösningar i stora företag

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Staffan Gustafsson; Mikael Paradis; [2011-09-07]
  Nyckelord :användaradministration; drivkrafter; IAM;

  Sammanfattning : Säkerhet och användaradministration är två stora problem som alla företag måstebehandla. Brandväggar och VPN-tunnlar är grundläggande delar för säkerdataöverföring som hjälper företag att skydda sin infrastruktur. Men, hot i form avkvarliggande konton, inaktuella rolltilldelningar och låg spårbarhet, måste hanteras. LÄS MER