Sökning: "manager supply"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden manager supply.

 1. 1. BYGGTRAFIK OCH LOGISTIK : Förslag på logistiklösningar vid nybyggnation av resecentrum i Västerås

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Joel Olofsson; Mattias Eriksson; [2019]
  Nyckelord :infrastruktur; resecentrum; logistik; byggtrafik; logistiklösningar; CLC; just in time; tredjepartslogistik;

  Sammanfattning : To take advantage of all buildable ground in city and exploit already existing infrastructure for a more efficient society high demands are therefore placed on logistics around large construction projects. Travel center in Västerås will be raised in the same place as existing buildning, while the business will be operational during the construction and the goal with the project work is to identify and present logistic solutions and evaluate, compare and adapt these to new travel center in Västerås. LÄS MER

 2. 2. Organizational conditions for leadership – do they exist?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Zerian Kader; [2018-07-23]
  Nyckelord :Organizational conditions; manager supply; ledarship; human service organisations;

  Sammanfattning : The primary purpose of this study was to describe what ideas there are for exercising of a leader’s leadership in human service organizations in the city of Gothenburg. The aim was also to clarify the factors that play a part in management of future leaders in the exercising of leadership. LÄS MER

 3. 3. Organisatoriska förutsättningar för ledarskapet – finns de?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Zerian Kader; [2018-03-26]
  Nyckelord :Organisatoriska förutsättningar; chefsförsörjning; ledarskap; människobehandlande verksamheter.; Organizational conditions; manager supply; ledarship; human service organisations.;

  Sammanfattning : The primary purpose of this study was to describe what ideas there are for exercising of aleader’s leadership in human service organizations in the city of Gothenburg. The aim wasalso to clarify the factors that play a part in management of future leaders in the exercising ofleadership. LÄS MER

 4. 4. Integration av underentreprenörer vid outsourcing : En fallstudie på projektet Skanska Slussen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :André Aronsson; Niklas Jiman; [2018]
  Nyckelord :Logistics; supply chain management; information processing; integration; contract; construction industry; Skanska; Logistik; supply chain management; informationsbearbetning; integration; kontrakt; byggbranschen; Skanska;

  Sammanfattning : Problem: Byggbranschen är en av de större industrisektorerna som lyckas skapa minst integration. Branschens projektbaserade karaktär och höga fragmentering utgör en betydande utmaning för att involvera berörda parter. LÄS MER

 5. 5. Minimera problem & konflikter i ledningssamordningen gällande kostnadsfördelning

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Benny Lam; Simon Börling; [2018]
  Nyckelord :Ledningssamordning; ledningsaktörer; kostnadsfördelning; problem och konflikter.;

  Sammanfattning : Abstract Purpose: When the production of pipe transport occurs, the water supply system, television- and computer system (Opto), heating supplier and other pipe actors cooperates from the design phase to the production phase which entails a cost for each pipe actor. The current problem is the industry where there are no specific laws and rules regarding the cost allocations in the pipe coordination. LÄS MER