Sökning: "managing diversity"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden managing diversity.

 1. 1. Intresse för inkludering. En kvalitativ studie om intresset för att ha kulturell mångfald bland chefspositioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Wångdahl; Melissa Mühlrad; [2022-02-16]
  Nyckelord :kulturell mångfald; rekrytering; managing diversity; kultur; löskoppling;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka intresset för att ha en kulturell mångfald bland chefspositioner inom börsnoterade bolag verksamma i Sverige. Studien belyser hur företag arbetar med kulturell mångfald i praktiken samt hur rekryteringsprocessen kan tänkas påverka huruvida kulturell mångfald inkluderas bland chefspositioner. LÄS MER

 2. 2. Mixed Stand vs Monoculture : a Simulation Study Assessing Growth and Profitability of Norway spruce and Birch in Mixtures and Pure Stands

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Babatunde Dosumu; [2022]
  Nyckelord :N.spruce-birch stands; monoculture; thinning treatment; mixed forest;

  Sammanfattning : Picea abies L. Karst (N. spruce) monocultures dominate the forest landscape of southern Sweden due to their suitability for the prevalent site conditions, well established silviculture, and profitability. However, disturbances such as windthrow, bark beetle damage, and Heterobasidion root rot pose a risk to N. LÄS MER

 3. 3. Navigating Neurodiversity

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nora Corinna Scheidler; Madeleine Sällström; [2022]
  Nyckelord :Neurodiversity; Diversity; Inclusion; Management; Diversity Management; Engagement; Business and Economics;

  Sammanfattning : In the last few decades, the neurodiversity movement has fought for the wider acceptance and destigmatization of previously pathologized neurological conditions, such as autism, attention deficit hyperactivity disorder, dyspraxia, dyslexia, dyscalculia, and Tourette syndrome. Increased recognition of the unique skills possessed by neurodivergent individuals, combined with the pressure to take on social responsibility, has increased organizations' desire to hire neurodivergent employees. LÄS MER

 4. 4. "Det är svårt att arbeta som journalist om man har en utländsk bakgrund" : En kvalitativ studie om representationen av etnisk mångfald bland journalister inom lokaljournalistiken

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Jesper Johansson; Elliot Klint; [2022]
  Nyckelord :Journalistik; medier; mångfald; etnisk mångfald; lokala nyheter; lokaljournalistik; representation.;

  Sammanfattning : Swedish journalists often get criticized for not depicting our society's cultural- and ethnic diversity in the media. Journalists in Sweden often get described as being a homogenous group, consisting of ethnically Swedish people that live in the same area and belong to the same social class. LÄS MER

 5. 5. Urbana ängar och deras betydelse för vilda pollinatörer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Folkesson; Felicia Wigbratt; [2022]
  Nyckelord :urbana ängar; vilda pollinatörer;

  Sammanfattning : Antalet vilda pollinatörer har minskat globalt och även i Sverige, där ett stort antal arter är rödlistade. Samtidigt visar studier att städer har blivit en viktig tillflyktsort för vilda pollinatörer då de kan innehålla en variation av livsmiljöer. LÄS MER