Sökning: "mandat legitimitet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden mandat legitimitet.

 1. 1. Mandat att verka i samhället : En studie om hur nordiska oljebolag kommunicerar CSR i strävan efter legitimitet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Victor Brillman; Gustav Rosengren; Sebastian Viding; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogens funktion i arbetet med bedömning : ett kunskapsbidrag utifrån specialpedagogers beskrivningar av sitt arbete med bedömning som en del av undervisningspraktiken

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik

  Författare :Ulrika Gagzis; [2018]
  Nyckelord :Bedömning; kategoriskt perspektiv; relationell kompetens; relationellt perspektiv; specialpedagogiskt förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att bidra med kunskap om specialpedagogers arbete med bedömning som en del av undervisningspraktiken. I arbetet genomförs intervjuer med fyra specialpedagoger som arbetar i olika verksamheter. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation för Offentliga Organisationer : Svenska polisens förtroende och legitimitet

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Statsvetenskapliga avdelningen

  Författare :Mathilda Jansson; [2017]
  Nyckelord :Förtroende; legitimitet; new public management; offentlig organisation; Orders of worth; Polismyndigheten; rationalitetsprincip; reform; rättfärdigande; strategisk kommunikation;

  Sammanfattning : Detta är en fallstudie om svenska polisens kommunikation under och efter reformen som implementerades 1 januari 2015. Området som avhandlas är legitimitet och förtroende i relation till kommunikationsprocesser för organisationer inom den offentliga sektorn. LÄS MER

 4. 4. Köpenhamnsdilemmat : En debattanalys av EU:s normativa konflikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tua Lindquist; [2016]
  Nyckelord :Copenhagen Dilemma; European Union; Article 7; Article 2; Köpenhamnsdilemmat; Europeiska Unionen; Artikel 7; Artikel 2;

  Sammanfattning : Europeiska Unionens arbete är mångsidigt, och innefattar även normativa delar. Principer om demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter finns exempelvis fördragsstadgade i Artikel 2 i Lissabonfördraget. LÄS MER

 5. 5. En fallstudie om olika aktörers tankar om specialpedagogens roll och uppdrag. Särskilt intresse riktat mot förstelärarnas förståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Westin; Carola Persson; [2016]
  Nyckelord :fokusgrupp; förstelärare; jurisdiktion; professionsteori; yrkesroll;

  Sammanfattning : Forskning visar att specialpedagogen har svårt att hävda sin legitimitet gentemot andra yrkesgrupper i skolan. Sedan 2013 finns förstelärarna som ännu en pedagogisk yrkesgrupp i skolan. LÄS MER