Sökning: "mandatory sustainability reporting"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden mandatory sustainability reporting.

 1. 1. Hållbara företags uthållighet under Covid-19-kraschen : En kvantitativ studie om hållbarhets värde vid obligatorisk rapportering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felix Fernum; Tim Svedberg; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; ESG; Resilience; Stock market; Covid-19; Mandatory reporting; Hållbarhet; ESG; Uthållighet; Aktiemarknad; Covid-19; Obligatorisk rapportering;

  Sammanfattning : Covid-19-pandemin och efterföljande marknadskrasch skapar en unik möjlighet att analysera det finansiella värdet av hållbarhet. Denna studie undersöker uthållighet hos hållbara företag på den svenska aktiemarknaden under Covid-19-kraschen. LÄS MER

 2. 2. Legitimizing gambling businesses’ negative aspects in sustainability reports : A qualitative study of sustainability reports

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Carl Skeppstedt; Anna Karlsson; [2022]
  Nyckelord :gambling; controversial industries; communication; manipulation; sustainability reporting;

  Sammanfattning : Sustainability is a highly relevant and debated topic. More companies disclose sustainability information and in 2017 it became mandatory for larger companies in Sweden to prepare a sustainability report. Some industries are considered more or less socially accepted. LÄS MER

 3. 3. Spelbranschens sociala ansvarstagande : En studie om svenska börsnoterade casino- och spelföretags hållbarhetsredovisning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Moa Gränshagen; Paulina Karpinska; [2022]
  Nyckelord :Annual report; Control; CSR; Gambling problems; Greenwashing; GRI; Responsibility; Responsible gambling; Ansvar; Ansvarsfullt spelande; CSR; Greenwashing; GRI; Hållbarhetsredovisning; Spelproblem; Kontroll;

  Sammanfattning : Syftet i studien är att finna likheter och skillnader i casino- och spelföretagens redovisade sociala ansvarstagande. Urvalet är svenska spelföretag som är noterade på Stockholmsbörsen. De studerade företagen är LeoVegas, Evolution AB, Betsson AB och Kindred Group PLC. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning och rapportering av scope 3 i enlighet med GHG-protokollet : En fallstudie på ett tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Emma Åsberg; Lisa Persson; [2022]
  Nyckelord :Hållbarhet; Växthuseffekten; Växthusgasutsläpp; Hållbarhetsrapportering; GHG-protokollet; Scope 3; Beräkningar växthusgasutsläpp.;

  Sammanfattning : Med anledning av de allt mer synliga klimatförändringarna har kartläggning av växthusgasutsläpp blivit ett uppmärksammat fenomen. För att inte överskrida Parisavtalets 1,5 graders mål behöver företag initiera åtgärder för att reducera växthusgasutsläpp. LÄS MER

 5. 5. I'll have what he's having : can a bank increase the financial equality?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Cecilia Olander; [2022]
  Nyckelord :Economics; Entrepreneurs; Equality; Feminist theory; Finance; Strategy; Sustainable business models; Sustainability reporting; Sustainability strategy;

  Sammanfattning : In Sweden, women own half as much as men, in the agricultural sector only 18% of business owners are women. Women tend to be viewed as more risk-averse than men by bank officials. Research has shown that young entrepreneurs are described differently depending on their genders. LÄS MER