Sökning: "mandatory sustainability reporting"

Visar resultat 11 - 15 av 80 uppsatser innehållade orden mandatory sustainability reporting.

 1. 11. The interpret transparency of sustainability reports

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Svante Lindholm; Idowu Oluwaremilekun Oyeyemi; [2022]
  Nyckelord :Transparency; Sustainability; Sustainability report; Investors; Signaling theory; Legitimacy theory; Information asymmetry;

  Sammanfattning : Sustainability reporting is something that has gained much ground lately, and there is no sign of it decreasing. The purpose of a sustainability report is to disclose the non-financial information between a company and its stakeholders. LÄS MER

 2. 12. Hållbarhetsredovisning : En kvantitativ studie om hur kvaliteten i hållbarhetsredovisningen påverkas av obligatoriskt redovisningskrav och andra faktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Felix Nyberg; Kakamin Yad; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Hållbarhetsredovisning - En kvantitativ studie om kvalitéten i hållbarhetsredovisningen och hur den påverkas av obligatoriskt redovisningskrav och andra faktorer. Nivå: Examensarbete på Grundnivå̊ (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Felix Nyberg och Yad Kakamin Handledare: Annika Lake Datum: 2022 - Januari Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka hur olika faktorer påverkar kvalitéten av informationen i hållbarhetsredovisningar hos svenska företag. LÄS MER

 3. 13. Hållbarhetsredovisning : En kvalitativ studie om skillnader och likheter mellan statliga och de privata bolagen som ska upprätta en hållbarhetsrapport enligt lagen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Feras Alkhabbaz; Ibrahim Mashhadawi; [2022]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Hållbarhetsrapport; CSR; TBL; FN:s globala mål;

  Sammanfattning : Sustainability performance reporting is becoming increasingly important to address fordifferent forms of ownership whether they are state-owned companies or private ownedcompanies. This is due to the implementation of the new law on mandatory sustainabilityreporting. LÄS MER

 4. 14. Sweden’s shift towards mandatory sustainability reporting : An investigation of non-financial disclosure by Swedish firms in light of the Directive 2014/95/EU

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ester Eriksson; Anton Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Sustainability reporting; Investigation of non-financial disclosure; Directive 2014 95 EU;

  Sammanfattning : In 2014, the European Union enforced the new directive 2014/95/EU, shifting voluntary disclosure of non-financial information into mandatory. On December 31, 2016, the Swedish government implemented the directive into the Swedish Annual Account Act (ÅRL) with a more extensive regulation than stipulated by the EU's minimum requirements. LÄS MER

 5. 15. Hållbarhetsredovisning i mindre företag : Motiven bakom frivillig hållbarhetsredovisning i mindre svenskaföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Hanna Gustafsson; Victor Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Sustainability reporting; voluntary; legitimacy; stakeholders; CSR; legal requirements; information asymmetry; Hållbarhetsredovisning; frivillig; legitimitet; intressenter; CSR; lagkrav; informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hållbarhetsrapportering omfattar företagets redovisning av miljömässiga, ekonomiska och sociala påverkan. Enligt svensk lag är det obligatoriskt för större företag att upprätta en hållbarhetsrapport men det finns även mindre företag som väljer att upprätta en hållbarhetsrapport trots att de inte omfattas av detta lagkrav. LÄS MER