Sökning: "mandatory sustainability reporting"

Visar resultat 21 - 25 av 80 uppsatser innehållade orden mandatory sustainability reporting.

 1. 21. The Impact of the EU Taxonomy on Greenwashing : With a Case on the Swedish Sustainable Finance Sector

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Sofia Lentfer; Lison Mavon; Sofia Stenberg; [2021]
  Nyckelord :Greenwashing; EU Taxonomy; Investors; Sustainable Financial Sector;

  Sammanfattning : Background: The trend in environmental reporting has been continuously increasing. However, there is a lack of accepted uniform standards for accreditation, standardization, and evaluation of green investments, which slows down the process of mobilizing capital to meet sustainability objectives. LÄS MER

 2. 22. Obligatorisk hållbarhetsrapportering i modebranschen : En kvalitativ innehållsanalys av hållbarhetsrapporternas kvalitet och dess förändring över tid

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Barkhadle Ismael Abdi; Rebecka Nyman; [2021]
  Nyckelord :Sustainability Accounting; Sustainability Reporting; Corporate Social Responsibility; CSR; Sustainability Reporting Quality; EU Directive 2014 95 EU; Hållbarhetsredovisning; Hållbarhetsrapportering; Företags samhällsansvartagande; CSR; Hållbarhetsrapporters kvalitet; EU-direktiv 2014 95 EU;

  Sammanfattning : The aim of the study is to analyze how Swedish large fashion companies' sustainability reports quality has been changed 2016-2019. The study wants to create a deeper understanding of the legislative change initiated by the EU that Sweden introduced in 2017. LÄS MER

 3. 23. Utvecklingen av IKEAs miljöredovisning : en analys av perioden 2017-2020

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Robert Toth; Danjela Tucakov; [2021]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; obligatorisk redovisning; frivillig redovisning; miljö; verklig och symbolisk;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze the development of IKEAs sustainability reports by focusing on environmental issues. Analyzed time period was between 2017 and 2020. The aim was to answer the research question whether IKEA is sending symbolic or substantive message through its sustainability reports. LÄS MER

 4. 24. Obligatorisk hållbarhetsrapportering och dess påverkan på utgivandet av social och miljömässig hållbarhetsinformation : En undersökning av 23 svenska företag vars verksamhet associeras med negativ social eller miljömässig påverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Wilma Fagrell; Julia Stolt; [2021]
  Nyckelord :Mandatory sustainability reporting; volountary sustainability reporting; Controversial companies; social dimension; environmental dimension; obligatorisk hållbarhetsrapportering; frivillig hållbarhetsrapportering; kontroversiella företag; social dimension; miljödimension;

  Sammanfattning : Syfte: Rapporteringspliktens effekt på kontroversiella företags utgivande av hållbarhetsinformation inom den hållbarhetsdimension de anses agera negativt inom är i stort sett outforskad. Syftet med studien har därför varit att undersöka om det finns något samband mellan obligatorisk hållbarhetsrapportering och mängden social hållbarhetsinformation som ges ut av socialt kontroversiella företag. LÄS MER

 5. 25. Hållbarhetsrapportering inom skogsindustrinFöretags homogenitet i rapporterna och dess förändring över tid

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Vilma Andersson; Frida Gisslin; [2021]
  Nyckelord :Sustainability reporting; legitimacy creation; institutional theory; homogeneity; isomorphism; the Sustainability Accounting Act; Global Reporting Initiative GRI .; Hållbarhetsrapportering; legitimitetsskapande; homogenitet; institutionell teori; isomorfism; hållbarhetsredovisningslagen; Global Reporting Initiative GRI .;

  Sammanfattning : Till följd av en växande medvetenhet om vikten av att agera hållbart, har det allmänna intresset för hållbarhet ökat över tid. Som en effekt av detta har företag drivits till att redovisa sitt arbete med hållbarhetsfrågor och sin påverkan på samhället, denna information sammanställs i så kallade hållbarhetsrapporter. LÄS MER