Sökning: "maneuver warfare"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden maneuver warfare.

 1. 1. Hur kan Svenska Arméns förmåga till kombinerade vapen utvecklas?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Anton Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Robert Leonhard; kombinerade vapen; infanteri; organisationsteori; brigad; division;

  Sammanfattning : Sweden is a country that has identified the need to increase its military capabilities due to the ongoing decrease of stability in northern Europe. Russia is being more aggressive, and reports say that the latest military exercises in Russia has been focused on minimizing the time to mobilize large units. LÄS MER

 2. 2. FÄLTARBETENS PÅVERKAN PÅ MARKOPERATIONER - EN TEORIPRÖVANDE FALLSTUDIE PÅ SOVJETISKA FÄLTARBETEN UNDER OPERATION BAGRATION

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Morgan Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Military engineering; J.F.C Fuller; Soviet Union; operation Bagration; land operation; Fältarbeten; J.F.C Fuller; Sovjetunionen; operation Bagration; markoperationer;

  Sammanfattning : Previous research on the art of military engineering indicates that the development of this support branch focuses on technological and organizational advancements whereas theory development seems to be lacking. The purpose of this study is to explore the extent to which J.F. LÄS MER

 3. 3. Fjärde generationens krigföring, kvalitativ innehållsanalys av en småstats försvarsförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Jesper Rhönnstad; [2018]
  Nyckelord :Fjärde generationens krigföring; icke-statliga aktörer; småstater; ledningsnivåer;

  Sammanfattning : The globalised world that we can see today bear with it many threats thus states must constantly keep up with developments to address these threats. This dissertation evaluates Sweden’s militärstrategisk doktrin 2012 and operativ doktrin 2014 as a general example for small states in their defence against fourth generation warfare (4GW). LÄS MER

 4. 4. Överraskning och chock, en väg till framgång? En fallstudie av det tyska anfallet mot fort Eben Emael 1940

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Pontus Wallén; [2018]
  Nyckelord :Överraskning; Chock; Eben Emael; Jim Storr;

  Sammanfattning : The question of how to use your forces to successfully defeat your enemy is as old as warfare itself. Today maneuver warfare is the leading theory in the west, but it can´t explain the human experience of combat and how it effects the outcome of battle. LÄS MER

 5. 5. Ett svagt svenskt försvar i en oroligare tid : Att göra det mesta med det man har / Fördel genom indirekt metod och manöverkrigföring utifrån svenska förutsättningar

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Anders Ekholm; [2016]
  Nyckelord :Manöverkrigföring; indirekt metod; lokal överlägsenhet;

  Sammanfattning : ABSTRACT: Due to increased tension in the Baltic sea region, the Swedish defense is directed to focus on rebuilding its capacity to defend Sweden on Swedish soil. One of the areas of challenge is the army and its attempts to rebuild its capacity to conduct combined arms fighting in a brigade structure. LÄS MER