Sökning: "mani omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden mani omvårdnad.

 1. 1. Patienters upplevelser av ECT – elektrokonvulsiv terapi

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Christoffer Rolke; Aswad Ammal; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige uppger många att de upplever ett gott psykiskt välbefinnande. Men andelen som uppger besvär som kan indikera psykisk ohälsa, som ängslan, oro, stress och ångest, har ökat enligt Folkhälsomyndighetens mätningar. Psykisk ohälsa betyder inte bara ett lidande för personen som drabbas utan också för dennes familj. LÄS MER

 2. 2. Egenvård vid bipolär sjukdom - en balansakt : Metaetnografisk studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Anders Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Bipolar disorder; Dorothea Orem´s self-care theory; Experience; Self-care; Meta-Ethnography; Bipolär sjukdom; Dorothea Orems egenvårdsteori; Egenvård; Erfarenhet; Metaetnografi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom orsakar ett stor lidande för individen med återkommande återfall i depression eller hypomani/mani. Omvårdnad som stödjer individen till att aktivt bedriva egenvård kan stärka individen till att bli mer självständig och aktiv i behandlingen av bipolär sjukdom. LÄS MER

 3. 3. En kvinnas upplevelse av att leva med bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Molly Jansson; Frida Andersson; [2019]
  Nyckelord :bipolär sjukdom; omvårdnad; psykisk sjukdom; hälsa; sjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom är en psykiatrisk diagnos som påverkar känslolivet. Det som karaktäriserar sjukdomen är ett pendlande mellan depression och hypomani/mani som är en eufori utöver det vanliga. LÄS MER

 4. 4. Personers erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Martina Bergström; Jeanette Schilke; [2018]
  Nyckelord :Bipolar disorder; experience; living with; Bipolär sjukdom; erfarenheter; leva med;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom innebär att den som drabbas växlar mellan förändringar i sin aktivitetsnivå i form av depression, mani eller hypomani. Sjukdomen medför svåra prövningar och utmaningar för den som som drabbas såväl som för dennes anhöriga. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av leva med bipolär sjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Victoria Kärrstedt; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom är ett kroniskt tillstånd som innebär skiftningar mellan olika stämningslägen och innefattar mani, hypomani och depression. Diagnos ställs utefter förekommande symptom hos patienten som kan ge en indikation på bipolär sjukdom. LÄS MER