Sökning: "manipulate"

Visar resultat 1 - 5 av 356 uppsatser innehållade ordet manipulate.

 1. 1. Att manipulera eller inte manipulera

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alicia Wallenberg; Tilde Engquist; Elina Kornbakk; [2023]
  Nyckelord :Earnings management; modified Jones Model; Large Cap and Mid Cap; accruals; corporate governance; incentive program.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Att manipulera eller inte manipulera - En kvantitativ studie avseende sambandet mellan kvinnlig representation i ledande positioner och earnings management. Seminariedatum: 2023-01-11 Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. Författare: Tilde Engquist, Elina Kornbakk och Alicia Wallenberg. LÄS MER

 2. 2. Att förstå online grooming : Barnens utsatthet av grooming och förövarnas groomingstrategier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Zahra Azizi; [2023]
  Nyckelord :grooming; offender; children; internet; strategies; grooming; strategier; barn; internet; förövare;

  Sammanfattning : Grooming is a well-known social problem in today's society. It has been studied by researchers and therefore is it neither new nor restricted to the offline grooming happening out in the open. LÄS MER

 3. 3. Plagued By Conspiracy Theory : En kvalitativ analys av 'Plandemic', en konspirationsteoretisk video

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Josefine Vennberg; Matilda Steen; [2023]
  Nyckelord :Conspiracy theory; documentary; social crisis; disinformation; rhetoric; Konspirationsteori; dokumentär; samhällskriser; desinformation; retorik;

  Sammanfattning : Desinformation i form av konspirationsteorier blir allt vanligare i dagens sociala medielandskap. Användare lär sig navigera bland all den information som sprids och etablerade medier försöker hänga med. När krisen slår till och behovet av information ökar ställs alla inför frågan om vad som är sant och inte. LÄS MER

 4. 4. Automatic Generation Of Graphical Editors From Graphical Notation Specifications

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Joakim Korhonen; Gloria Ninsiima; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The use of graphical editors in model-driven engineering has increased as they simplify the design of domain systems by allowing users to manipulate elements using diagrams. This helps developers by elaborating systems and making them easier to analyze with visual representations and with less coding. LÄS MER

 5. 5. Dark Patterns in the Travel Industry : A study on users’ perception of dark patterns on airline companies’ websites

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Ebba Holmberg; Sarah Manse; [2023]
  Nyckelord :Dark patterns; deceptive patterns; dark UX; user experience; user perception; Dark patterns; deceptive patterns; dark UX; användarupplevelse; användares uppfattning;

  Sammanfattning : This thesis investigates how airline companies use dark patterns on their websites and how users perceive them. Dark patterns are deceiving design strategies that take advantage of users by integrating misleading user interface features to trick users into doing things they did not mean to. LÄS MER