Sökning: "manipulation"

Visar resultat 1 - 5 av 514 uppsatser innehållade ordet manipulation.

 1. 1. WHO SEES WHAT? Perceived learning areas after participating in an edularp

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Josefin Westborg; [2019-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose:To find out if there is a difference in what is perceived about learning depending on your relation to edularp.Theory:Hammer at al’s (2018) model of educational features of role-playing. The model consists of five main features that each has a number of sub parts. LÄS MER

 2. 2. Earnings management research design - An evaluation of aggregate and specific accruals models

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Carl-Hugo Alhanko; Cecilia Hällzon; [2019]
  Nyckelord :Earnings management; Model design; Accruals models; Opportunistic behaviour;

  Sammanfattning : This study aims to evaluate whether accruals models are useful to detect earnings management in listed Swedish companies. We analyse the ability of aggregate and specific accruals models to detect manipulation, to provide unbiased estimates of discretionary behaviour and to identify known cases of accruals fraud. LÄS MER

 3. 3. Regulatory fit and performance in elite bowlers

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Kihlman Adam; Fredriksson Timmy; [2019]
  Nyckelord :Chronic focus; Framing; Prevention; Promotion; Sport achievement; Framing; Idrottsprestation; Kroniskt fokus; Prevention; Promotion;

  Sammanfattning : Research within regulatory fit framework has shown that athletes perform better when in a state of regulatory fit. This state occurs when there is a match between a player’s chronic regulatory focus and the framing of the given task. LÄS MER

 4. 4. On the roles of schooling, colour and body size for thermoregulatory capacity in aquatic ectotherms

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Alexandra Karatza; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : For ectothermic organisms, both terrestrial and aquatic, the environmental temperature is imperative for their metabolic processes and finally for their growth and fitness. Previous research have shown that aquatic ectothermic organisms through the process of sun basking, were able to increase their body temperature in comparison with the one of the surrounding water. LÄS MER

 5. 5. Digitala lärresurser i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ida Hallgren; Sandra Dahlberg; [2019]
  Nyckelord :Digitala lärresurser; Interaktivitet; Lärarens roll; Virtuell manipulation;

  Sammanfattning : I föreliggande översikt söker vi kunskap om digitala lärresurser och vad som kan ligga till grund för att de ska vara till fördel i matematikundervisningen. Som metod utfördes systematiska sökningar i olika sökdatabaser i syfte att sammanställa forskning kring området. LÄS MER