Sökning: "manlig arbetsplats"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden manlig arbetsplats.

 1. 1. Hur påverkas organisationskulturen av en manlig dominans? -En kvalitativ jämförelse av kvinnor och mäns upplevelser av en mansdominerad arbetsplats

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lina Haglund; Hodnekvam Westberg; [2019]
  Nyckelord :Male dominated; organization; organizational culture; majority and minorities; symbolic violence; gender equality;

  Sammanfattning : Sweden has one of the most sexually segregated labor markets in the world, which creates unbalanced working groups. In this paper we have analyzed women and men's experiences of a male dominated workplace in electricity industry. LÄS MER

 2. 2. "Blev du kränkt nu" : En kvalitativ studie av polisens #metoo- upprop

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elisabeth Frisk; Britta Hjort; [2019]
  Nyckelord :poliskultur; manlig dominans; sexuella trakasserier;

  Sammanfattning : I samband med att #metoo briserade under hösten 2017 kom vittnesmål gällande sexuella trakasserier från kvinnor världen över. Kända som okända kvinnor vittnade om mäns trakasserier och övergrepp. LÄS MER

 3. 3. En manlig arbetsplats med kvinnliga möjligheter. : - En kvalitativ studie om kvinnligt ledarskap på mansdominerade arbetsplatser

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Jenny Fridsén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet med uppsatsen är att studera det kvinnliga ledarskapet på mansdominerade arbetsplatser. Val av ämnet grundar sig på intresset för kvinnors ledarskap. För att kunna besvara syftet och den frågeställning som studien berör har jag genomfört en kvalitativ undersökning där jag använt mig av intervju i fokusgrupp. LÄS MER

 4. 4. "Man jobbar olika men mot samma mål" - En kvalitativ intervjustudie om män som arbetar inom hemtjänsten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Ola Larsson; [2015]
  Nyckelord :maskuliniteter; Bourdieu; hemtjänst; Connell; genusrelationer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om män som arbetar i hemtjänsten. Utgångspunkten är den svenska arbetsmarknaden som är starkt könsuppdelad i kvinnliga och manliga yrken, där hemtjänsten tillhör vård och omsorgssektorn som består av 15% män och 85% kvinnor. LÄS MER

 5. 5. ”Verkstadshumor” - En studie av organisationskulturen på en mansdominerad arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Malin Wig; [2014-10-24]
  Nyckelord :Jargong; Ledning; Maskulinitet; Mansdominerad arbetsplats; Organisationskultur; Språkbruk;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur organisationskulturen ser ut på en studerad arbetsplats och vilka faktorer som kan påverka den. Organisationskulturen har i denna studie undersökts på en verkstad där större delen av medarbetarna är män och arbetar med underhåll och reparation av en speciell typ av fordon. LÄS MER