Sökning: "manlig blick"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden manlig blick.

 1. 1. Konstruerad utsatthet : En bildsemiotisk analys av Nathalie Djurbergs stop motion-filmer Greed och Cave

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Nora Cserhalmi; [2019]
  Nyckelord :Nathalie Djurberg; exposedness; male gaze; visual semiotics; denotative; connotative; sign; female representation; female bodies; construction; male sexual desire; Woman; Man.; Nathalie Djurberg; utsatthet; male gaze; manlig blick; bildsemiotik; denotation; konnotation; tecken; kvinnlig representation; kvinnliga kroppar; konstruktion; manlig sexuell lust; Kvinna; Man.;

  Sammanfattning : This essay aims to analyse how the exposedness is constructed in the Swedish contemporary artist Nathalie Djurberg’s two stop motion-films Greed and Cave. Five stills from Greed and three stills from Cave will be examined from a feminist perspective with a theoretical viewpoint based on theories from both art history and film studies. LÄS MER

 2. 2. Från oövervinnelig till oigenkännlig : En komparativ genusstudie av hur Irene Adler porträtteras I Arthur Conan Doyles ”A Scandal in Bohemia” och BBC:s adaption ”A Scandal in Belgravia”

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Marlene Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Irene Adler; Sherlock Holmes; Arthur Conan Doyle; gender theory; adaptation; male gaze; stereotype; post feminism; Irene Adler; Sherlock Holmes; Arthur Conan Doyle; genusteori; adaption; manlig blick; stereotyp; postfeminism;

  Sammanfattning : Abstract The great detective Sherlock Holmes casts a long shadow on the previous research on the short stories by Sir Arthur Conan Doyle, where Mr. Holmes has been given the main attention. On the periphery, however, a woman named Irene Adler is recognizable. LÄS MER

 3. 3. Hon som huvudroll : En komparativ studie av Lara Croft, Bayonetta, Emily Kaldwin och Billie Lurk

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Jasmine Kangasniemi; [2019]
  Nyckelord :Video games; performativity; male gaze; Lara Croft; Tomb Raider; Bayonetta; Emily Kaldwin; Billie Lurk; Dishonored 2; Dishonored: Death of the Outsider; Spel; performativitet; manlig blick;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine how Lara Croft, Bayonetta, Emily Kaldwin and Billie Lurk have been portrayed in their respective games. The questions at issue have examined how these four characters have been portrayed by their appearance on the cover of their games and how they’ve been depicted in gameplay. LÄS MER

 4. 4. ”Inte bara bögarnas fest” : En queer kulturstudie av Melodifestivalen

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Olle Jilkén; [2018]
  Nyckelord :Melodifestivalen; schlager; genusvetenskap; homokultur; gaystudier; bögkultur; heteronormativitet; maskulinitet;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur TV-programmet Melodifestivalen förhåller sig till sin homokulturella status genom att studera programmets heteronormativa ramar och porträttering av queerhet. Det teoretiska ramverket grundar sig i representationsteori, kulturstudier, gaystudier och queerteori. LÄS MER

 5. 5. Kunniga kvinnor och mjuka män : en socialsemiotisk studie om vem som givs plats på tidningen QX omslag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Emma Brask; [2017]
  Nyckelord :Text analysis; SFL; Multimodality; Social semiotics; QX; LGBTQ; Norm; Textanalys; SFG; Multimodalitet; Socialsemiotik; QX; HBTQ; Norm;

  Sammanfattning : Denna studie söker finna svar på vem, i fråga om vilka könsgrupper, som givits plats på tidningen QX omslag, i första hand gällande textelementet, i andra hand gällande det visuella. Studien skapas i spåren av genusforskaren Yvonne Hirdmans teorier om att den mansdominerande roll som generellt finns i samhället och ger kvinnor en lägre social status inte är någonting som ligger oss i naturen utan skapas och återskapas, samt Embretsén och Palmbergs studie ”En enfärgad regnbåge” som presenterar en underrepresentation av kvinnor i tidningen QX. LÄS MER