Sökning: "manlig och kvinnlig kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden manlig och kvinnlig kultur.

 1. 1. GIRL POWER - En postfeministisk visuell bildanalys av Veckorevyns omslag

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ebba Håkansson; [2018]
  Nyckelord :Visuell analys; Veckorevyn; Genus; postfeminism;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur kvinnor visualiseras och representeras på omslagen av Veckorevyn. Materialet består av 23 omslag av Veckorevyn från perioden 2014 till 2015. Syftet är att analysera kvinnor i mediala sammanhang som subjekt. med fokus på kamerapositioner, poser, passivt eller aktivt kroppsspråk, uttryck och blickar. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor som förebilder : En fallstudie om kvinnors karriäravancemang

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Öquist; Beatrice Stenmark; [2017]
  Nyckelord :kök; toppositioner; jämställdhet; jämställdhetsarbete; kultur; struktur;

  Sammanfattning : Trots uttalat jämställdhetsarbete syns inga tydliga förbättringar på toppositioner i den svenska företagsvärlden. Denna studie undersöker hur kvinnor kan avancera till toppositioner genom att studera ett företag som gått från manlig till kvinnlig dominans i styrelsen. LÄS MER

 3. 3. Consumers' Attitudes Toward Sexual Appeal in Advertising

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jakob Hedström; Johanna Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Sexual Appeal; Advertising; Young Consumers; Level of Nudity; Gender of the Consumer; Gender of the Model; Culture; Personality; Consumers’ Attitude; Sexuell marknadsföring; reklam; unga konsumenter; nakenhetsnivå; konsumentens kön; modellens kön; kultur; personlighet; konsumentattityd;

  Sammanfattning : To use sexual messages in advertisements are becoming more common by each day, it is known as a method that can be highly effective to influence consumers’ attitudes. However, it is important to carefully consider how the appeal is used as high levels of sexual appeal can be perceived as unethical or offensive to consumers. LÄS MER

 4. 4. Kvinnlig könsstympning och manlig omskärelse - en studie av regleringen avseende genitala ingrepp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isabelle Vesterlund; [2014]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hur rättfärdig är icke lagen: den förbjuder såväl den rike som den fattige att sova under broarna och tigga bröd. Detta kända citat av författaren Anatole France illustrerar inledningsvis en övergripande del av mitt syfte med denna uppsats. LÄS MER

 5. 5. Det som inte syns mår vi inte bra av : En studie om kvinnlig och manlig representation i media for foretagare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Olivia Sandberg; [2014]
  Nyckelord :powerprincipen; Driva-eget; genus; entreprenör;

  Sammanfattning : .... LÄS MER