Sökning: "manlig och kvinnlig kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden manlig och kvinnlig kultur.

 1. 1. Världens bästa författare är inte en författarinna : En läromedelsanalys om kvinnlig och manlig författarrepresentation och hur de beskrivs i läromedel i svenska 2 för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Isabelle Engblom; Mathilda Claesson; [2020]
  Nyckelord :läromedelsanalys; svenska; genusteori; representation; beskrivningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilket utrymme kvinnliga respektive manliga författare ges och hur de presenteras i läromedel i svenska 2 för gymnasiet. Inledningsvis presenteras vår teoretiska utgångspunkt som grundar sig i Yvonne Hirdmans genusteori och även centrala begrepp behandlas. LÄS MER

 2. 2. Vinylskivan och dess estetik : En komparativ analys av tre olika skivomslag som använder kvinnokroppen som verktyg

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Anna von Plato; [2020]
  Nyckelord :Vinylskiva LP-skiva Sébastien Tellier The Strokes Kesha Semiotik Ikonografi The Male Gaze Performativitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att diskutera vinylskivan och dess omslags estetiska utveckling under 1900-talet samt hur vinylskivan har fungerat som musikmedium. Vinylskivans omslag kommer att diskuteras utifrån hur det har påverkat skivmarknaden under tiden vinylskivan var det rådande musikformatet. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor och män i P3 : en analys av kvinnligt och manligt tal i Sveriges Radio P3:s kultur-talkshowprogram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :John Westlund; [2020]
  Nyckelord :genus; gender; genderlekt; sexolekt; genderlect; sexolect; P3; Sveriges Radio; samtalsanalys; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : In the 1970s linguists started studying genderlects, the linguistic differences related to gender and its power dimensions. Studies conducted by Scandinavian researchers have shown that boys and men speak more and are more dominant in public spaces such as the classroom and political debates (Einarsson & Hultman 1984, Gomard & Krogstad 2001). LÄS MER

 4. 4. GIRL POWER - En postfeministisk visuell bildanalys av Veckorevyns omslag

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ebba Håkansson; [2018]
  Nyckelord :Visuell analys; Veckorevyn; Genus; postfeminism;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur kvinnor visualiseras och representeras på omslagen av Veckorevyn. Materialet består av 23 omslag av Veckorevyn från perioden 2014 till 2015. Syftet är att analysera kvinnor i mediala sammanhang som subjekt. med fokus på kamerapositioner, poser, passivt eller aktivt kroppsspråk, uttryck och blickar. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor som förebilder : En fallstudie om kvinnors karriäravancemang

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Öquist; Beatrice Stenmark; [2017]
  Nyckelord :kök; toppositioner; jämställdhet; jämställdhetsarbete; kultur; struktur;

  Sammanfattning : Trots uttalat jämställdhetsarbete syns inga tydliga förbättringar på toppositioner i den svenska företagsvärlden. Denna studie undersöker hur kvinnor kan avancera till toppositioner genom att studera ett företag som gått från manlig till kvinnlig dominans i styrelsen. LÄS MER