Sökning: "manliga hjälten"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden manliga hjälten.

 1. 1. Hur gestaltas genus bland actionhjältar? : En analys av The Hunger Games och The Maze Runne

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Julia Johansson; [2020]
  Nyckelord :The Hunger Games; The Maze Runner; actionhjältar; actionfilm; genus; karaktärsklockan; karaktärsanalys;

  Sammanfattning : I uppsatsen jämförs en kvinnlig och en manlig hjälte, utifrån ett genusperspektiv, isamtida actionfilm för att se hur de framställs. Syftet med denna uppsats är attundersöka om den kvinnliga hjälten verkligen utmanar stereotyperna. De filmernasom analyseras är The Hunger Games och The Maze Runner. LÄS MER

 2. 2. Styrka, uthållighet & självuppoffring -En studie om maskuliniteter utifrån mangaserierna My hero academia, One-punch man & Jojo’s bizarre adventure: part 1 phantom blood

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ellinor Ranta; [2020]
  Nyckelord :Kohei Horikoshi; One; Yusuke Murata; Hirohiko Araki; manga; shōnen; tecknade serier; maskulinitet; ungdomskultur;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar maskuliniteter i tre populära mangasserier: Kohei Horikoshis My hero academia (2014), One och Yusuke Muratas One-punch man (2012) samt Hirohiko Arakis Jojo’s bizarre adventure: part 1 phantom blood (1986). Syftet med föreliggande studie är attsynliggöra vilka maskuliniteter som representeras i mangorna och på så sätt kunna diskutera och problematisera de manliga ideal som ungdomar möter i populärkulturen. LÄS MER

 3. 3. Bland Aliens, Robotar & Normbrott : En queerteoretisk analys av framställningen av köns-, genus- & sexulitetsnormer genom Prince Robot IV i science fiction-serietidningen Saga

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Felicia Rydin; [2019]
  Nyckelord :Saga; science fiction; serietidningar; image comics; populärkultur; genus; genusvetenskap; queer; maskulinitet; queerteori; heteronormativitet;

  Sammanfattning : I denna studie granskas science fiction-serietidningen Saga utifrån dess upprätthållande eller brytning av traditionella normer kring sexualitet, kön och genus utifrån både normer inom science fiction men även vårt samhälles normer. Syftet med denna uppsats är att att undersöka Sagas framställning i media som ett normbrytande och nytänkande medium och undersöka om denna kategorisering faktiskt stämmer överens med seriens innehåll och berättelse. LÄS MER

 4. 4. Krigaren, martyren och stereotypen : Den kvinnliga hjälten inom digitala spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Josefin Nordin; [2018]
  Nyckelord :Genus; Stereotyper; Troper; Genrer; Arketyper; Hjälten;

  Sammanfattning : Denna studies frågeställning handlar om hur manliga och kvinnliga spelare uppfattar kvinnliga hjältinnor inom digitala spel av actiongenren.  I bakgrunden presenteras termer såsom troper, stereotyper och arketyper med underlag från tidigare undersökningar och deras slutsatser. LÄS MER

 5. 5. Den kvinnliga hjälten i dataspelsnarrativ : Hur en spelare uppfattar en kvinnlig protagonist

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Jennie Sörensen; [2016]
  Nyckelord :datorspel; hjältar; könsroller; narrativa figurer; karaktär;

  Sammanfattning : Datorspel idag utvecklas oftast av män för män. Detta leder till att utbudet av spelhjältar är väldigt snävt, nästan alla spelhjältar är män. Detta examensarbete handlar om hur kvinnliga hjältar framställs i datorspel och hur de uppfattas av spelare. Arbetet fokuserar på spelarens vy och vilka drag de helst ser hos kvinnliga hjältar. LÄS MER