Sökning: "manliga programledare"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden manliga programledare.

 1. 1. Framställningen av nya manligheten : En diskurspsykologisk analys av tre svenska, kända män i tv-program

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Emelie Nordström; [2019]
  Nyckelord :kritisk diskurspsykologi; tolkningsrepertoarer; subjektspositioner; tv-program; manliga programledare; nya manligheten; subversivitet;

  Sammanfattning : Att som man ha svårt att prata om känslor kan vara en konsekvens av en rådande manskultur som bland annat innebär att en man inte ska gråta eller vara för mjuk. Dock vågar allt fler män idag vara öppna om känslor och vågar stå emot den kulturen. LÄS MER

 2. 2. Skillnader mellan en manlig och kvinnlig programledare : En kvalitativ undersökning av programledarna i SVT:s Debatt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Erika Holmberg-Dahl; Helena Pedone; [2015]
  Nyckelord :Debatt; Genus; Journalistik; Jämställdhet; Kvinnligt Manligt; Public Service.;

  Sammanfattning : I följande uppsats studeras hur en kvinnlig och manlig programledare leder tolv avsnitt av programmet Debatt från 2001. En kvalitativ undersökning utifrån ett genusperspektiv har gjorts. Den metod som använts är en semiotisk bildanalys som anpassats till rörlig bild. LÄS MER

 3. 3. Hur menar du då? : En jämförande studie om kvinnors och mäns intervjuteknik i Gomorron Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Mathilda Brorström; Caroline Berg; [2012]
  Nyckelord :TV-host; morning television; interview; interviewing techniques; gender; Gomorron Sverige; Programledare; morgon-tv; intervju; intervjuteknik; genus; Gomorron Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att jämföra manliga och kvinnliga programledares intervjuteknik i morgonprogrammet Gomorron Sverige. Under de 150 år som intervjun har utvecklats är den idag ett av journalistikens viktigaste redskap. LÄS MER