Sökning: "manligt shopping"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden manligt shopping.

 1. 1. Den förklädde konsumenten - en uppsats om manligt konsumtionsbeteende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Lorena Castillo Velasquez; Lisa Hedengran; [2013]
  Nyckelord :stereotyper.; maskulinitet; varumärken; beteende; butik; servicescape; nöjesshopping; konsumtion; män; Cultural Sciences; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att finna faktorer vilka uppmuntrar manlig klädkonsumtion. Vi genomförde en fallstudie där studieobjektet var shoppingintresserade män och arenan en herrklädesbutik. LÄS MER

 2. 2. Män och Köpbeteende : Exponering och utbud av herrkläder

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Sandra Benjaminsson; Camilla Linderoth; [2013]
  Nyckelord :manligt köpbeteende herrkläder;

  Sammanfattning : Det vi avsåg utreda i denna undersökning är mäns ökande intresse gällande shopping av kläder. I denna undersökning reflekteras det över att det finns en bristgällande utbud för män i lågprisbutiker.Det poängterades i undersökningen att männen fann det svårt att finna kläder utan att gå upp i prisklasserna. LÄS MER

 3. 3. Vilken enskild faktor har störst påverkan vid val av dagligvaruhandel?

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Jenny-Ann Björn; Angelica Thörnqvist; [2012]
  Nyckelord :genus; påverkansfaktor; dagligvaruhandel; konkurrensmedelsmix; sortiment; pris; läge;

  Sammanfattning : Många dagliga köpbeslut berör saker som måste inhandlas till hemmet för vårt dagliga leverne. Matvaror, toalettpapper och övriga nödvändiga varor inhandlas ofta på samma butik om och om igen. LÄS MER

 4. 4. Berörd.. och förförd? : En studie av interpersonell beröring i butiksmiljö

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Rickard Johansson; Alexander Krnjajic; [2012]
  Nyckelord :Sensory Marketing; Retail; Service Quality; Servicescape; Consumer Behavior; Interpersonal touch; Nonverbal Communication; Handshake; Oxytocin; Sinnesmarknadsföring; Detaljhandel; Servicekvalitet; Servicelandskap; Konsumentbeteende; Interpersonell beröring; Icke-verbal kommunikation; Handslag; Oxytocin;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur interpersonell beröring från en anställd, i form av ett handslag, förändrar kundens uppfattning av shoppingupplevelsen. Vidare ämnar studien att väcka intresse för ämnet likväl som att ge rekommendationer för vidare forskning av det taktila sinnets och den interpersonella beröringens betydelse i marknadsföringssammanhang. LÄS MER

 5. 5. Bortglömd art på frammarsch : Om vad som utmärker manligt shoppingbeteende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Nina Gottfredsson; Anette Ovesson; [2009]
  Nyckelord :Shoppingbeteende; Manligt; Kvinnligt; Generation Y; Attityd; Modemedvetenhet; Engagemang; Informationssökning; Interaktion; Individualisering;

  Sammanfattning : Vi upplever att männen uppvisar ett förändrat shoppingbeteende, vilket bland annat visar sig genom ett större intresse för såväl modemagasin som modebloggar. Detta kan vara ett tecken på ökad individualisering, genom vilken mannen vill uttrycka sin identitet och självbild. Det blir därför viktigt för företagen att nå denna grupp. LÄS MER