Sökning: "manly unmanly"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden manly unmanly.

 1. 1. "All mixed up in it" : En intersektionell läsning av William Faulkners The Sound and the Fury, As I Lay Dying och Sanctuary

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Kristina Lännström; [2015]
  Nyckelord :William Faulkner; Faulkner; Gros; masculinity; race; class; stereotypes; ideal; homosexuality; queer theory; queer; intersectionality; Lykke; Judith Butler; Craig Thomson Friend; The Sound and the Fury; As I Lay Dying; Sanctuary; William Faulkner; Faulkner; Gros; maskulinitet; ras; klass; stereotyper; ideal; homosexualitet; queerteori; queer; intersektionalitet; Lykke; Judith Butler; Craig Thomson Friend; The sound and the Fury; As I Lay Dying; Sanctuary;

  Sammanfattning : This thesis is an intersectional reading of William Faulkner’s novels The Sound and the Fury (1929), As I Lay Dying (1930)and Sanctuary (1931). This paper employs theories of masculinity and queer theory to examine the masculinities in the novels and their connection to blackness. It proceeds from Judith Butler’s book Bodies that Matter. LÄS MER

 2. 2. Holmes och Watson – Ett Queerläsningsäventyr : En undersökning av maskulinitet och sexualitet i Sir Arthur Conan Doyles The Memoirs of Sherlock Holmes

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Josephine Åström; [2014]
  Nyckelord :Sherlock Holmes; Dr John Watson; masculinity; queer theory; queer reading; manliness; manly unmanly; character; Jørgen Lorentzen Claes Ekenstam; countertype; George L Mosse; homosexual panic; Eve Kososfsky Sedgwick; Judith Butler; focalization;

  Sammanfattning : This thesis is a queer masculinity reading of Sir Arthur Conan Doyle’s short story collection The Memoirs of Sherlock Holmes (1894). The analysis focuses on the dissonances, tensions and queerness that reside within the text itself. LÄS MER

 3. 3. "... som om varje tonfall bävade av dold rörelse..." : Om debutsamlingen Från Skåne av Victoria Benedictsson ur ett maskulinitetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Anette Rydberg; [2010]
  Nyckelord :Victoria Benedictsson; Från Skåne; Swedish Literature; 1880s; masculinity; unmanliness; manly tears; paternity; close-reading;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine how men is portrayed in three short stories, ”En omvändelsehistoria”, ”Far och son” and ”Jeppa”, from the debut Från Skåne by Victoria Benedictsson. I also investigate the ideas of masculinity during the 1880s. LÄS MER