Sökning: "mans normer"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden mans normer.

 1. 1. Det oproblematiska sexköpet : En kritisk diskursanalys av diskussionstrådar på Flashback

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Anna Lindgren; Lovisa Kullgren; [2020]
  Nyckelord :Sexköp; Flashback; Kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Män som köper sex av kvinnor är ett pågående problem i dagens samhälle trots en lagstiftning som kriminaliserar köp av sexuella tjänster och trots att socialtjänsten har verksamheter riktade till sexköpare. Internet är en mötesplats där de män som köper sex och de som inte gör det har möjlighet att diskutera sexköp. LÄS MER

 2. 2. Markörer för identitet ur elevers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Huss; [2020]
  Nyckelord :identitet; smink; kläder; hår; intersektionell analys; stereotyp; elever;

  Sammanfattning : Att arbeta med identitet är en del av läraryrket eftersom skolan ska främja förståelse för samt förmåga till inlevelse i andra människors identitet (Skolverket, 2011b). En del av skolans övergripande mål är även att elever ska respektera andra människors egenvärde och integritet, ta avstånd från förtryck och kränkande behandlingar samt att samspela i möten med andra utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, religion och historia (Skolverket, 2011b). LÄS MER

 3. 3. Vem får synas i No-läromedel : En kvantitativ bild- och textanalys av fyra läromedel för årskurs 1-3 skrivna under Lpo94 och Lgr11

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emy Karlsson; Linny Engström; [2020]
  Nyckelord :Genus; jämställdhet; kvantitativ analys; stereotypa normer; läromedel;

  Sammanfattning : Flera forskare har tidigare bekräftat att No-läromedel inte är könsneutrala och att det förekommer en överrepresentation av män. Debatten som förs handlar om huruvida elever påverkas av den ojämna fördelningen av män och kvinnor inom No-ämnena. LÄS MER

 4. 4. "En kvinna kan inte utföra en mans arbete" : En studie om hur kvinnor och mäns normer & värderingar påverkar jämställdhet inom hantverkaryrkena

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Lavin Hussein; Rami Ikzer; [2019]
  Nyckelord :Inequality; standards; craftsmen; production.; Jämställdhet; normer; hantverkare; byggproduktion.;

  Sammanfattning : The construction business is one of the most male-dominant industries in Sweden, where the majority of the workers are men. Since the industry is associated with dirt, provocative jokes and heavy lifting many tend to picture a man as a construction worker. LÄS MER

 5. 5. Demondirigent eller fadersgestalt? : En observationsstudie av maskulinitetsnormen hos dirigenten som social konstruktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :MY STENEBY; [2019]
  Nyckelord :Musikpedagogik; Dirigering; Genus; Maskulinitet; Ledarskap; Symbolisk interaktionism; Observation;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker normer kring kön, ledarskap och musik som de gestaltas i dirigentyrket. Bakgrunden är kvinnors låga representation på dirigentposter i Sverige och vikten av ett perspektivskifte där normen synas istället för det avvikande. LÄS MER