Sökning: "mansbilder"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet mansbilder.

 1. 1. Under och slarviga skisser. En studie av genuskonstruktioner i Per Lysanders och Suzanne Ostens Medeas barn och Sessorna på Haga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Nathalie Vestergren; [2014]
  Nyckelord :Lysander; Osten; Medeas barn; Sessorna på Haga; dramatik; litteratur; Hirdman; Nikolajeva; genus; könsbilder; könshierarki; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Per Lysanders och Suzanne Ostens dramer Medeas barn (1975) och Sessorna på Haga (1976) har spelats på teaterinstitutionen Unga Klara. Uppsatsen är en studie av genuskonstruktioner i de två pjäserna. Med hjälp av Maria Nikolajevas motsatsschema över könsstereotypiska egenskaper studeras kvinno- och mansbilder. LÄS MER

 2. 2. Klivet in i hemmets trygga sfär : Mannen som hot och utopi hos Maria Sandel

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

  Författare :Matilda Teglund; [2012]
  Nyckelord :Maria Sandel; Ellen Key; mansbilder; könsroller; hemmet; arbetarlitteratur; skötsamhet; själsadeln;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att undersöka hur mannen konstrueras hos Maria Sandel. Några noveller ur Vid svältgränsen och andra berättelser analyseras, liksom ett par kapitel ur Familjen Vinge, samt en episod ur Mannen som reste sig.Tesen är att mannen hos Sandel konstrueras i förhållande till hemmet. Vid detta kan man urskilja två roller. LÄS MER

 3. 3. "En kronans karl ska tåla starkt!" Analys av de manliga karaktärerna i Vilhelm Mobergs Din stund på jorden utifrån manlighetsforskningen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Anna Nimfors; [2011]
  Nyckelord :Manlighetsforskning; Vilhelm Moberg; Din stund på jorden;

  Sammanfattning : Då det under analysens gång har urskiljts flera mansbilder i Din stund på jorden, kan jag hålla med manlighetsforskare som t.ex. Claes Ekenstam att manlighet är något som hela tiden påverkas av samhälliga förändringar och ideologier. LÄS MER

 4. 4. En kvinnas mansbilder : kontextualiseringar av Maria Fribergs konst

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Dragana Vujanovic; [2008]
  Nyckelord :contextualization; Maria Friberg; feminism; masculinity; still lives; art critics; alternative interpretations; gender.;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to debate the narrow contextualization of the works of Swedish artist Maria Friberg, in which she is interpreted as a female, feminist artist engaged in masculinity studies. Art reviews and exhibition catalogues regarding a great part of Friberg’s work have formed the core body of information in this study, selecting the more recent works entitled Still lives (2003- ) as the main focus. LÄS MER

 5. 5. Maskulinitet i media : En studie av maskulin framställning i svensk TV-reklam

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap; Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Niclas Dahl; Andreas Jeppsson; [2007]
  Nyckelord :maskulinitet könsroller feminism populärkultur media reklam mkv medie kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att försöka tolka ett eventuellt mönster av maskulina framställningar och ställa dessa tolkningar i relation till den äldre, mer traditionella bilden av mannen. Detta gjordes genom en studie av reklamfilm i svensk TV. LÄS MER