Sökning: "mansdominerade gymnasieprogram"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden mansdominerade gymnasieprogram.

 1. 1. "Var inte rädd utan kör på!"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lena Sundin; Tina Teandersson; [2020]
  Nyckelord :gymnasievalet; habitus; mansdominerade yrkesprogram; normbrytande val; studie- och yrkesvägledare;

  Sammanfattning : För att ett land ska kunna växa och utvecklas krävs att hela befolkningens kunskaper och kompetens tillvaratas. Jämställdhet mellan könen är en viktig faktor för tillväxt. Den svenska arbetsmarknaden är dock till stor del könssegregerad. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors lärmiljöer på yrkesinriktade mansdominerande gymnasieprogram

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jörgen Nilsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka vad kvinnliga elever säger vara särskilda utmaningar i kvinnors lärmiljöer på de yrkesinriktade mansdominerade programmen, speciellt inom byggsektorn där byggprogram, VVS-program och el-program är tillhörande. Dessa program är av gammal tradition mansdominerande och verkar inte ha förändrats mycket under de senaste tio åren där exempelvis VVS-programmet på nationell nivå bara har 2. LÄS MER

 3. 3. Att gå mot strömmen. Varför flickor väljer mansdominerade gymnasieprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Kristina Larsson; Camilla Sundvall; [2006]
  Nyckelord :mansdominerade gymnasieprogram; flickor; mönsterbrytare; självkännedom; Bourdieu; handlingshorisont;

  Sammanfattning : Få flickor gör ett otraditionellt val och väljer ett mansdomineratgymnasieprogram. Vad är det då som får dessa flickor att gå mot strömmen?Syftet med vår studie är att förstå varför flickor söker till mansdomineradegymnasieprogram. LÄS MER

 4. 4. Kalla det yrke!

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Marie Nilsson; Åsa Olofsson; [2006]
  Nyckelord :löneskillnad; gymnasieprogram; yrkesutbildning; könsfördelning;

  Sammanfattning : Syftet är att ur ett genusperspektiv undersöka skillnaden mellan traditionellt manliga och kvinnliga yrkesutbildningar på gymnasienivå. Skillnaden undersöks genom att se hur könsfördelning och kostnadsnivå på nationella gymnasieprogram inom två kommunala gymnasieenheter ser ut. LÄS MER