Sökning: "mansklubben"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet mansklubben.

  1. 1. Mansklubben inom företagsekonomisk utbildning - En fallstudie om varför så få kvinnor fördjupar sig inom finans

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

    Författare :Anna von Grothusen; Caroline Carleson; [2015]
    Nyckelord :Finance; Gender; Choice of Business Specialisation; Decision Making; Theory of Reasoned Action;

    Sammanfattning : Gender balance within the business administration field at university level is an area that has gained increased attention in the last decade. As gender balance contributes positively to the scientific and educational achievements within all disciplines, many studies have tried to understand the decision-making processes of students when selecting a business specialisation. LÄS MER