Sökning: "manual therapy"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden manual therapy.

 1. 1. Ryms manualen i familjeterapin? Legitimerade familjeterapeuters upplevelser och erfarenheter av manualbaserat arbete i Intensiv hemmabaserad familjebehandling (IHF)

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Jendeby; Anna Lindskog; [2020-03-04]
  Nyckelord :IHF; manual; evidensbaserad praktik; familjeterapi; familjeterapeutens upplevelse;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har som syfte att undersöka legitimerade familjeterapeuters upplevelser och erfarenheter av att arbeta med IHF som är en manualbaserad metod. Frågeställningarna berör huruvida de som arbetar eller har arbetat med IHF som legitimerade familjeterapeuter uppfattar att metoden bygger på familjeterapeutiska teorier, deras erfarenheter kring rådande attityder gällande manual- och evidensbaserat arbete, samt hur de upplever det manualbaserade arbetet med IHF som begränsande alternativt berikande. LÄS MER

 2. 2. Evidensbaserad logopedisk intervention vid nedsatt hörförståelse hos personer med afasi : Ett systematiskt kunskapsunderlag

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Evelina Lindberg; Victoria Skoghag; [2020]
  Nyckelord :speech and language therapy; speech and language pathology; treatment; aphasia; auditory comprehension; speech perception; logopedi; behandling; afasi; hörförståelse;

  Sammanfattning : Among Swedish speech and language pathologists there is a need for extended knowledge of existing treatment methods for aphasia. Currently, there is an ongoing process to develop clinical guidelines for aphasia rehabilitation. LÄS MER

 3. 3. Deep Learning-Based Identification of Ischemic Regions in Native Head CT Scans

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Maximilian Hornung; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stroke is one of the major causes of death and disability worldwide. Fast diagnosis is of critical importance for stroke treatment. In clinical routine, a non-contrast CT (NCCT) is typically acquired immediately to determine whether the stroke is ischemic or hemorrhagic and plan therapy accordingly. LÄS MER

 4. 4. Compassionfokuserad terapi i grupp som tillägg till dagvårdsbehandling för patienter med ätstörningar : En pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Ilias Papoulias; [2020]
  Nyckelord :CFT; group-based; compassion; eating; disorder; Compassionfokuserad; CFT; psykoterapi; ätstörningar; dagvård; gruppterapi; pilotstudie;

  Sammanfattning : Ätstörningar är allvarliga sjukdomar som medför stort lidande för patienter och deras närstående. De rekommenderadebehandlingsmetoderna kan hjälpa vissa patienter men det behövs effektivare behandlingsmetoder. LÄS MER

 5. 5. Community and School Based Mental Health Interventions for Refugee Children and Adolescents: A 2010-2020 Systematic Literature Review

  Magister-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Nikolaos Tezas; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction: Traumatic experiences before, during but also after refugee children’s and adolescents’ displacement impose harmful mental health symptoms like post-traumatic stress disorder, depression and anxiety. Nevertheless, such threats can be addressed since mental health interventions have been found not only effective but are seen as a legal and ethical obligation. LÄS MER