Sökning: "manual therapy"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden manual therapy.

 1. 1. The clinical reasoning among master students specializing in Orthopedic Manual Therapy

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Elin Vedin; [2021]
  Nyckelord :Clinical reasoning; manual therapy; master student; physiotherapy; qualitative research;

  Sammanfattning : The International Federation of Orthopedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT) describes Orthopedic Manual Therapy (OMT) as a specialist field in physiotherapy for the treatment of neuromusculoskeletal conditions based on clinical reasoning. The aim of this study was to explore how students in a OMT physiotherapy master programme describe their clinical reasoning. LÄS MER

 2. 2. Verifiering av en förstärkningslösning vid manuella serologiska metoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Malin Carlsson; [2021]
  Nyckelord :phenotyping red blood cell antigen; antibody detection; antibody identification; immunohematology; traditional tube test; compatibility test; fenotypning erytrocytantigen; antikroppsidentifiering rörteknik; immunhematologi; förenlighetsprövning rörteknik;

  Sammanfattning : IntroduktionDe humana blodgrupperna består av A, B, AB samt O. Antigen kan detekteras av alloantikroppar, att en reaktion sinsemellan kan ske är ett krav för att en molekyl ska kunna kallas antigen. LÄS MER

 3. 3. ”De behöver upptäcka något, något som får dem att tro att det går att göra något” - en inblick i vad KBT-psykoterapeuter upplever är verksamt i sitt terapeutiska arbete

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Ekelund; Josefin Malminen Frövenholt; [2021]
  Nyckelord :KBT-psykoterapeuters upplevelser; verksamma faktorer i KBT; klinisk praktik; kvalitativ metod; tematisk analys; CBT psychotherapists ́ experiences; active factors in CBT; clinical practice; qualitative method; thematic analysis; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att få ökad förståelse för och insikt i KBT-psykoterapeuters upplevelser av vad som är verksamt i psykoterapeutisk behandling. Ett perspektiv som är av intresse utifrån att psykoterapeuters upplevelser av vad som är verksamt inte tidigare har beaktats i forskning, att det i terapeutens vardag kan finnas en krock mellan teori och praktik samt att även om forskning påvisat att psykoterapi är effektivt så finns det lite kunskap kring vad det är som utgör effekten. LÄS MER

 4. 4. Emotionell attityd till och förståelse för behandlingen som prediktorer för behandlingsutfall i internetbaserad kognitiv beteendeterapi för depression

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Andrea Lockertsen- Pedersen; Kimja Kiani; [2021]
  Nyckelord :Depression; ICBT; Emotional attitude; Comprehension; Psychoeducation; Mental health literacy; Multiple Regression Analysis; Depression; iKBT; Emotionell attityd; Förståelse; Psykoedukation; Mental health literacy; Multipel regressionsanalys;

  Sammanfattning : Depression är ett psykiatriskt tillstånd som påför individen lidande och kräver samhällsekonomiska resurser. Med grund i depressionens höga prevalens är en effektiv behandling eftersträvansvärt. Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (iKBT) har visats vara effektiv vid depression. LÄS MER

 5. 5. I vilken utsträckning kartläggs spelartyp enligt The Pathways Model inför spelberoendebehandling? En kvantitativ tvärsnittsstudie med behandlares erfarenheter av behandlingsplanering vid spelberoende

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Terese Farkas; [2021]
  Nyckelord :gambling subtypes; gambling disorder; gambling treatment; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Pathways Model of problem gambling suggests three developmental pathways, subtypes, to a gambling disorder and the importance of individualized treatment with different treatment interventions for different subtypes. The study aimed to investigate to what extent the therapist made considerations related to the Pathways Model and take psychiatric comorbidity into account when planning the treatment. LÄS MER