Sökning: "manual therapy"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden manual therapy.

 1. 1. Arbetsterapeutiska utredningar och interventioner i skolan för barn med autismspektrumtillstånd : En scoping review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Ronja Lindén; Alexandra Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Autism; activity and participation; sensory interventions; challenging behavior; occupational justice; Autism; aktivitet och delaktighet; sensoriska interventioner; utmanande beteende; aktivitetsrättvisa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar på att barn med funktionsnedsättningar vill delta i alla aktiviteter i skolan men att de inte kan. Detta kan bero på brist på anpassningar och stöd, insatser kopplade till arbetsterapeutens kompetensområden. LÄS MER

 2. 2. Hästmassage - påverkan på beteende och salivkortisol

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jessica Andersson; [2018]
  Nyckelord :massage; häst; beteende; effekt; stess; kortisol;

  Sammanfattning : Massage har genom tiderna använts för att smärtlindra samt öka välbefinnandet. Det är en manuell terapi där mjukdelar manipuleras i syftet att påverka läkande processer i det neuromuskuloskeletala systemet. LÄS MER

 3. 3. LEAN-baserad processoptimering av parental nutritionstillverkning : En teoretisk optimering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Shadman Mohammad Saleh; [2018]
  Nyckelord :Lean; LEAN; Fresenius Kabi; optimering;

  Sammanfattning : Fresenius Kabi is a company specializing in clinical nutrition, infusion therapy and medicinal technology. Fresenius Kabi has two production facilities in Sweden, one in Brunna and one in Uppsala. LÄS MER

 4. 4. Effekten av manuell terapi hos personer i arbetsför ålder med kronisk ländryggssmärta – En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Niklas Kolari; [2018]
  Nyckelord :physiotherapy; chronic low back pain; manual therapy; exercise; fysioterapi; kronisk ländryggssmärta; manuell terapi; träning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ländryggen består av fem kotor som är omgiven av en avancerad ligamentapparat samt muskler som ska stabilisera denna instabila konstruktion av leder. Ländryggens främsta funktioner är att vara viktbärande och stötdämpande samt att skydda ryggmärgskanalen och nervrötterna. LÄS MER

 5. 5. Natur, hälsa & tro : en kunskapsöversikt till grund för skapandet av en hälsoträdgård med kristen profil för arbetstränande på Ralingsåsgården, Aneby

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Mirjam Alinder; [2018]
  Nyckelord :natur; hälsa; tro; naturbaserad rehabilitering; hälsoträdgård; läkande trädgård; ekoterapi; ekospiritualitet; existentiell hälsa; andlighet; arbetsträning;

  Sammanfattning : Detta arbete har sin utgångspunkt i Ralingsåsgårdens önskan om att anlägga en hälsoträdgård, men handlar främst om kopplingarna som finns mellan natur, hälsa och tro. Naturens potential att bidra till förbättrad hälsa har studerats sedan 70-talet, framförallt inom miljöpsykologin, men har tillämpats i varierad grad i tretusen år. LÄS MER