Sökning: "manualer"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade ordet manualer.

 1. 1. Supporting CKD Patients on Home Hemodialysis with Digital Information and Communication

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Matilda Byström; Sandra Rödlund; [2022]
  Nyckelord :Hemodialysis; home hemodialysis; app development; SwiftUI; mobile application; remote patient monitoring; Hemodialys; hemhemodialys; apputveckling; SwiftUI; mobil applikation; fjärrövervakning;

  Sammanfattning : The lack of digital and easily accessible information for home hemodialysis patients leads to a disinclination of using the provided manuals. This problem could potentially be solved with a user-friendly app, where all information and communication with the healthcare providers could take place. LÄS MER

 2. 2. Implementering av lean i tillverkande SME:s : En fallstudie på Fumex AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Anton Lindqvist; [2022]
  Nyckelord :Lean Implementation; Lean Manufacturing; Lean SMEs; SME; 7 muda;

  Sammanfattning : Dagens arbetsklimat kännetecknas av konstanta förändringar, vilket sätter en stor press på företag att anpassa sig för att inte hamna efter. För att bibehålla konkurrenskraft tvingas därför företag att hitta nya sätt att utvecklas inom organisation och produktion, för att bemöta de kontinuerliga förändringar som sker. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of Use and limitations of ProbeHunter in Västmanland Region

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Författare :Elyas Torgul; Berfin Mohammed; [2022]
  Nyckelord :File management; ProbeHunter; FirstCall; Ultrasound transducer; Filhantering; ProbeHunter; FirstCall; Ultraljudsgivare;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate an ultrasound transducer testing system calledProbeHunter and determine the limits of the device. This device requires custom configuratedfiles to adapt to and be applicable for new ultrasound probes. LÄS MER

 4. 4. BIM som verktyg för projekteringsfas : Samband mellan ökad detaljnivå och miljöcertifiering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Olof Härdin; Hugo Ödahl; [2022]
  Nyckelord :BIM; BREEAM; LEED; miljöcertifiering; hållbarhet; projektering;

  Sammanfattning : I denna rapport undersöks digitala verktyg som BIM och vilken inverkan de har haft påmiljöcertifieringsarbete. Dessa verktyg undersöks utifrån huruvida tillämpningen avdem i tidigt skede kan ha en positiv inverkan på miljöcertifieringsarbete. LÄS MER

 5. 5. Unga lagöverträdare : En analys av Socialstyrelsens risk- och skyddsfaktorer för normbrytande beteende ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Malin Olsson; Selma Agger; [2022]
  Nyckelord :female; gender norms; juvenile; offenders; risk factors; protective factors; barn; kriminalitet; kvinnor; könsnormer; riskfaktorer; skyddsfaktorer; unga lagöverträdare;

  Sammanfattning : Juvenile offenders and their paths to delinquency and norm-breaking behaviour has always been a highly relevant issue for social work. Young people are more often than before breaking the law or being a victim to different kinds of crime. LÄS MER