Sökning: "manufacturing profitability"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden manufacturing profitability.

 1. 1. Dimensionering och optimering av ett PV-system för en elintensiv industribyggnad i södra Norrland : En fallstudie med avseende på teknik, ekonomi och klimat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Tobias Skeppstedt; [2018]
  Nyckelord :PV-system; dimensionering; optimering; tillverkningsindustri; ekonomisk återbetalningstid; växthusgasutsläpp; elmix;

  Sammanfattning : Utbyggnaden av PV‑system (solcellsanläggningar) har ökat exponentiellt under senare år, både internationellt och i Sverige. Några av anledningarna till detta är framförallt att tekniken blir billigare och allt mer effektiv, samt att tekniken ses som en av lösningarna på problematiken kring klimatförändringar. LÄS MER

 2. 2. Organized to digitize : A new perspective on collaboration and structure

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :JONATHAN GUNNARSSON; MARCUS KJELLBERG; [2018]
  Nyckelord :Digitalization; digital manufacturer; digital servitization; digital transformation; organizing digital; structure for digital; Digitalization; digital manufacturer; digital servitization; digital transformation; organizing digital; structure for digital;

  Sammanfattning : This master thesis was conducted at a large Swedish manufacturer, where the perception on and challenges regarding digital transformation were studied. Digital technology is a gateway to numerous possibilities, simplifying production, altering products and creating new value offers. LÄS MER

 3. 3. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID INDUSTRIELLA INVESTERINGAR FÖR ATT NÅ HÖG TILLGÄNLIGHET I SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Erik Dollerup; Emil Byström; [2018]
  Nyckelord :OEE; AVAILABILITY; QUALITY; MANUFACTURING; INVESTMENTS; PAYBACK; OEE; TILLGÄNGLIGHET; KVALITET; TILLVERKNING; PRODUKTIONSINVESTERINGAR; PRODUKTION; INVESETERING;

  Sammanfattning : AGES Hörle är ett industriföretag som tillverkar och bearbetar metallprodukter mot bland annat fordonsindustrin. Företaget i fråga och industrin i sin helhet, går idag på högvarv till följd av den rådande högkonjunkturen. Detta har bidragit till att mängden investeringar inom industrin ligger på rekordnivåer. LÄS MER

 4. 4. Är det lönsamt med Lean : en studie om sambandet mellan Lean och upplevd lönsamhet på svenska gårdar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Linus Nilsson; David Persson; [2018]
  Nyckelord :Lean; lönsamhet; identitet; lantbruk; Lean lantbruk; TPS; Toyota Production System;

  Sammanfattning : Många av de svenska lantbruksföretagarna anser att deras lönsamhet är dålig (Swedbank och sparbankerna och LRF Konsult, 2015) Lean har funnits under en lång tid och bidragit med att öka konkurrenskraften i företag inom tillverkning och tjänstesektorn samt att några betydelsefulla nyckeltal påverkas positivt (Losonci & Demeter, 2013). Lean har även visat sig ge bättre resultat på fem av tio nyckeltal på svenska gårdar som aktivt arbetat med att implementera Lean (Andersson et al, 2016). LÄS MER

 5. 5. Små och medelstora företags prestation under och efter finanskrisen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Andreas Hörnlund; Joacim Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Financial crisis; financial key ratios; profitability; growth; SME; determinants.; Finansiell kris; nyckeltal; lönsamhet; tillväxt; SME; faktorer.;

  Sammanfattning : Den finansiella krisen med start hösten 2008 innefattade en markant minskning i BNP och exporten för Sverige och drabbade de svenska företagen negativt. I den svenska företagssfären utgörs företagen till 99,9% av små och medelstora företag (SME) och förutom den andel de utgör av alla företag i Sverige visar det sig att SME till stor del utgör en viktig katalysator vidåterhämtning från finansiella kriser. LÄS MER